Oktober ga fartsøkning i nybilsalget

Antall førstegangsregistrerte nye personbiler ligger så langt i år godt under nivået på samme tid i 2021. Men registreringstakten har økt i løpet av oktober, og særlig i månedens siste uke har det vært full gass i registrering og utlevering av nye biler.

01.nov. 2022

Foto: Shutterstock

Ved utgangen av oktober var det så langt i år 115 319 førstegangsregistrerte nye personbiler – det er 17,9 prosent færre enn på samme tid i fjor. Mens 2021 var et rekordår i antall nybilregistreringer i Norge, har 2022 vært preget av lavere registreringstempo. Hovedårsaken er krig og pandemi som har skapt store produksjons- og leveringsutfordringer.

Siste uke i oktober ga imidlertid ny fart i registrerings- og utleveringstakten, og i oktober ble det registrert 12 558 nye biler. Det er 8,5 prosent flere enn i oktober i fjor. Nå er det knyttet stor spenning til innspurten i årets to siste måneder.

Elbilandelen så langt i år ligger på 77,7 prosent – som betyr at ca. åtte av ti nye biler er elbiler.

De 10 mest solgte bilmodellene i oktober – antall

- Bransjen jobber hardt

- Det er all grunn til å tro at bilbransjen jobber svært hardt for å få opp utleveringstallene før årsskiftet. Mange nybilkjøpere har nok vært ekstra glade i slutten av oktober, for en stor del av utleveringene nå er biler som det ble inngått kontrakt på for mange måneder siden, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Fortsatt venter svært mange på sine bestilte biler, men få tror at vi når fjorårets rekord med 176 276 nye personbiler.

Mer som et «normalår»

- Foreløpig ligner 2022 mer på et normalår, selv om årets oktober ligger over det som var tilfellet i samme måned i fjor, sier Solberg Thorsen. OFVs tall viser en markant nedgang i nybilsalget av ladbare bensin- og dieselbiler. Så langt i år har antall nye ladbare bensinhybrider gått ned med 62,7 prosent, og ladbare dieselhybrider har gått ned med 65,2 prosent. Samtidig ligger antall elbiler omtrent på nivå med fjoråret i de ti første månedene. Men i oktober alene ble det registrert 9 723 elbiler, det er 19,8 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Nye personbiler i oktober - i årene 2018 til 2022

Tøffere økonomiske tider

- Vi vet ikke eksakt hva som faktisk virker inn på totalmarkedet. Men vi vet at i veksten av stadig nye merker og modeller, vil de aller fleste ha elbil. Samtidig kan både leveringsproblemer, lang ventetid og økonomisk usikkerhet på grunn av høyere renter, økte mat- og strømpriser, ha bidratt til at mange bilkjøpere har snudd i bilbutikken eller lukket lommeboken, sier Solberg Thorsen. Hvor mange som holder igjen, eller vurderer om de skal utsette eller stanse bilkjøpet, vet ingen.

- Antall nybilregistreringer i årets to siste måneder vil preges av i hvilken grad importører og forhandlere klarer å få levert og registrert nye biler som kundene venter på, sier han.

De 10 mest solgte bilmerkene i oktober – antall:

Nærmer seg en halv million eierskifter

Det er stor aktivitet i det norske bruktbilmarkedet, selv om det ligger bak med 3,8 prosent sammenlignet med 2021. Ved utgangen av oktober hadde 432 615 biler skiftet eier. Antall eierskifter er noe høyere enn man kunne anta – sett i forhold til nedgang i antall førstegangsregistrerte nye personbiler så langt i år.

- Det forteller noe om at behovet for bil er stort. Mange har solgt den gamle bilen de hadde, og byttet den ut med en nyere bruktbil, sier Solberg Thorsen.

Bruktimporten ligger ved månedsskiftet bak 2021 med 12,1 prosent, og så langt i år har 13 394 bruktimporterte biler fått norske skilter.

Nye varebiler også ned

Også salget av nye varebiler har gått ned så langt i 2022. Ved utgangen av oktober var det totalt registrert 23 141 nye varebiler, det er 18,4 prosent færre enn i fjor på samme tid.

For varebiler klasse 2, var det ved inngangen til november registrert 4 798 nye elektriske varebiler, det er en økning på 3,4 prosent sammenlignet med fjoråret. Fortsatt er det et begrenset utvalg av elektriske varebiler. Mange trenger dessuten bedre lastekapasitet, lenger rekkevidde, og bedre lademuligheter på jobb. Så langt i år er det registrert 16 767 nye dieselvarebiler i klasse 2, og det er 22,2 prosent færre enn i fjor.

Se alle hovedtall og detaljer om bilsalget i oktober her.

Markedsandel pr merke, pr 31.10.2022 og i 2021

Bransjefolk om markedet

Å abonnere på bil er et alternativ stadig flere velger. Selskapet Fleks har holdt på med bilabonnement i over tre år, og barnefamilier i og rundt storbyene er en viktig kundegruppe: De fleste ønsker elbil, forteller markedssjef Lasse Heimberg.


Aktuelle saker