Personbilen og bilparken: Voldsom endring på 22 år

Personbilen og bilparken i Norge har gjennomgått store endringer de siste 22 årene: Bilparken har vokst med én million personbiler siden 2000, samtidig som det har blitt 850 000 færre bensinbiler og én million flere dieselbiler. Av ca. 2,8 millioner personbiler utgjør nå elbilandelen snaut 20 prosent.

23.nov. 2022

OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen la i dag fram en ny rapport som tar for seg endringen av personbilen og bilparken i perioden 2000-2022. Foto: Bård Gudim

Dette er noe av det som kom fram da Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) på et frokostmøte onsdag morgen la fram rapporten «2000-2022: Personbilen og bilparken i endring».
Stortingspolitikere og bransjefolk var invitert til å diskutere de store endringene, både av personbilen i seg selv, men også hvordan gjennomført bil- og avgiftspolitikk har bidratt til å forme dagens bilpark og konsekvenser av dette.

Bredere, tyngre og økt motoreffekt

- En ny bil i 2000 kan ikke sammenlignes med en ny bil i 2022. For endringene omfatter alt fra biltyper, vekt, lengde, effekt, og ikke minst drivlinjer og sikkerhetsutstyr, sa OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen da han la fram rapporten.
Han viste til at både nybilsalget og bilparken er i konstant endring. I løpet av denne perioden har personbilene blitt både lengre, bredere, tyngre og har fått større motoreffekt. Men sammensetningen av bilparken og salget av nye biler handler om mer enn hvilken drivlinje som ligger til grunn, altså bensin, diesel og elektrisitet.

- Personbiler i det norske markedet er gjerne en blanding av hvilke biler som blir produsert, samtidig som de gjenspeiler de til enhver tid gjeldende skatte- og avgiftsbestemmelser samt etterspørselen. Bilsalget sier også noe om den økonomiske utviklingen og folks økonomi, sier Solberg Thorsen.

Én million flere biler – og én million flere mennesker

Samtidig som bilparken har vokst med ca. en million biler på drøyt 20 år, har også folketallet i Norge økt med ca. 1 million innbyggere, til vel 5,4 millioner pr. 1. kvartal 2022.

I denne perioden har elbilandelen økt fra omtrent null prosent til nesten 20 prosent i 2022, og utgjør nå i underkant av 550 000 personbiler av en kjøretøybestand på ca. 2,8 millioner personbiler. Det er drøyt 1,1 millioner dieselbiler og i overkant av 815 000 bensinbiler.
Ser vi på førstegangsregistrerte nye personbiler så langt i 2022, som pr. 20 november var 125 632 personbiler, så utgjør andelen dieselbiler 3,4 prosent og bensinbiler 2,9 prosent. Åtte av ti nye biler er elbiler.

Tall og fakta samlet

Rapporten presenterer ulike tabeller og fakta om endringene for personbilene i perioden 2000-2022. De mange store og omfattende endringene, gjenspeiler gjerne summen av den bilpolitikken som har blitt ført.
Rapporten viser blant annet drivlinjefordeling, utslipp og CO2-utvikling per drivlinje, utviklingen av kjøretøybestanden, eierskifter etter drivstoff og andel av bestand, karosserifordeling og bilavgifter.

Les og last ned rapporten "2000-2022: Personbilen og bilparken i endring" her.

Se hele frokostmøtet her
Aktuelle saker