Politikk og trafikk i bakgården – og nye styrer på plass

Tirsdag kveld inviterte OFV til ettermiddagsdebatt om veipolitikk og trafikksikkerhet i Bakgården i Oslo, og debatt ble det. Etter avholdt styremøte, generalforsamling i OFV AS og årsmøte, var også ny styresammensetning klar.

08.jun. 2022

Politisk debatt - fra venstre: Arild Hermstad (MDG), Morten Stordalen (FrP), Nils Kristen Sandtrøen (A) og Trond Helleland (H) samt OFVs debattleder Rikard Gaarder Knutsen.

Etter varsler om strammere økonomiske tider for store veiprosjekter, møttes stortingspolitikerne Trond Helleland (H), Morten Stordalen (FrP), Arild Hermstad (MDG) og Nils Kristen Sandtrøen (A) til debatt i Bakgården på Grünerløkka i Oslo. OFV vill blant annet ha svar på om politikerne har vilje til å prioritere veiprosjekter og ikke minst veivedlikehold – tross stramme budsjetter.

«Gønna på»

- Vår regjering «gønna på» og bygde firefeltsvei og gjorde masse reformer. Da håper vi at andre ikke nå skal gjøre stikk motsatt, men at man holder fast ved noen av de gode grepene som ble gjort i transportpolitikken. Så skjønner vi alle at vi må tilpasse volumet av veibygging til det samfunnsøkonomien tåler, sa Helleland.

- Men det kan ikke være sånn at det fra den ene dagen til den andre plutselig skal være stopp i utbygging. Da blir det ingen forutsigbarhet, sa han.

Behov for analyser

I forhold til trafikksikkerhet mente Sandtrøen at det ikke nødvendigvis er slik at man må bygge firefelts vei for å få ned dødsulykkene. Hermstad var opptatt av å lage gode analyser av transportbehovet. Han påpekte blant annet at noen er opptatt av tog og vei, og mener at hvis vi er veldig smarte så klarer vi å doble kapasiteten for både tog og vei på samme strekning.

– Det er ikke sikkert det er spesielt lurt. Vi trenger gode analyser av hva som skal transporteres før man bestemmer seg for fire-, tre- eller tofelts motorvei, sa han.

OVFs Siri Hov Eggen i samtale med (f.v) Pål Andresen (Norges Trafikkskoleforbund), Børre Skiaker (Kongelig Norsk Automobilklubb) og Jan Johansen (Trygg Trafikk).

Mange dødsulykker

Etter politikerens debatt, møttes Jan Johansen (Trygg Trafikk), Pål Andresen (Norges Trafikkskoleforbund) og Børre Skiaker (Kongelig Norsk Automobilklubb) til samtale om fartsgrenser og trafikksikkerhet. Bakteppet var et dystert første halvår med mange dødsulykker.
- Hvorfor topper menn i 50-årene dødsstatistikkene – og hvorfor tar de ofte større risiko? Det var blant spørsmålene som ble diskutert. For ofte skyldes ikke ulykkene med godt voksne menn bak rattet klassiske utforkjøringer, men uoppmerksomhet, høy fart og andre risikomomenter.

Det ble også påpekt at dagens unge sjåfører har en bedre trafikkopplæring enn eldre sjåfører fikk, med langt større fokus på sikkerhet og forsiktighet enn tidligere. Og mens KNA mener at fartsgrenser ofte kan være for rigide, var Trykk trafikk opptatt av å opprettholde klare fartsgrenser slik vi har i dag.

Nye styrer i OFV og i OFV AS

Etter gårsdagens styrevalg i Opplysningsrådet for veitrafikken – og i Opplysningsrådet for veitrafikken AS, gjelder følgende styresammensetning:

Styret i OFV:
Styreleder: Jan Johansen, Trygg Trafikk
Nestleder: Harald Jachwitz Andersen, Hovedorganisasjonen Virke

Styremedlemmer:
Arild Hansen ABL, Øystein Olsen ITS Norway og Arne Aakre, EBA

1. varamedlem Ida Krag BIL
2. varamedlem Kristin Bremer Nebben Drivkraft Norge (ny)


Styret i OFV AS:
Styreleder: Geir A. Mo, Norges Lastebileierforbund
Nestleder: Jan Johansen, Trygg Trafikk

Styremedlemmer:
Stig Morten Nilsen, NBF, Reynir Johannesson, ICE Norge AS og Bjørn Frode Kvernstuen (ny), Cap Gemini


Aktuelle saker