Politisk rådgiver blir fagsjef

Rikard Gaarder Knutsen har vært politisk rådgiver i OFV siden høsten 2020, men fra og med 1. november er han fagsjef i OFV – fortsatt med politikk som sitt kjerneområde.

18.nov. 2022

Rikard, som har lang erfaring med politisk arbeid i ulike posisjoner, har fram til nå vært politisk rådgiver i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Nå er han i full gang med arbeidet som fagsjef.

- Vi er glade for at Rikard med dette bidrar til en tydeliggjøring av den kompetansen OFV besitter. Sammen med fagsjef Siri Hov Eggen har OFV nå to fagsjefer som begge har lang erfaring med politisk arbeid. Dette understreker viktigheten av det arbeidet OFV gjør for bedre og tryggere veitrafikk i Norge, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

- At vi nå har to fagsjefer er ikke minst viktig i forhold til det arbeidet vi gjør i samarbeid og dialog med våre medlemmer. Sammen bidrar de to fagsjefene til å gjøre OFVs stemme enda tydeligere, sier han.

- OFV bidrar med kunnskap og løsninger

- Mitt mål er at vi fortsatt skal forsterke OFVs rolle som en samlende bransjearena for sektoren. Våre medlemmer favner en veldig bred gruppe, som samlet sett er godt egnet til både å identifisere utfordringer, men også foreslå konkrete løsninger for sektoren fremover. Det blir spesielt viktig nå som bevilgningene til samferdsel reduseres kraftig, sier Rikard Knutsen.

- Helt siden i 1948 har OFV bidratt med kunnskap og fakta inn i det offentlige ordskiftet om samferdsel. Vårt grunnlag av tall, data og kunnskap er stort, og vi skal også fremover tilby ny og oppdatert kunnskap.

Bilmekanikeren ble statssekretær

Rikard Gaarder Knutsen (28) kommer fra Asker og er utdannet bilmekaniker, og har jobbet med partipolitikk i mange år. I 2015 begynte han som politisk rådgiver på Stortinget for Fremskrittspartiets transport- og kommunikasjonsfraksjon. Siden ble han politisk rådgiver for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, før han ble politisk rådgiver for landbruks- og matminister Bård Hoksrud. Senere ble Rikard statssekretær i samme departement, før han så ble statssekretær i Olje- og energidepartementet. Rikard er også en lidenskapelig veteranbilentusiast, og leder i den nasjonale Veteran Volkswagen-klubben.


Aktuelle saker