Stabil elbilandel – men fortsatt klar nedgang i nybilsalget

Så langt i år ligger antall førstegangsregistrerte nye personbiler klart bak fjoråret. Det gjelder også for september måned. Etter årets ni første måneder er antall nybilregistreringer rundt 20 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Nedgangen er spesielt tydelig for ladbare bensin- og dieselhybrider, mens antall nye elbiler omtrent er på fjorårets nivå.

03.okt. 2022

Foto: Shutterstock

- Tallene for både september og året så langt, understreker den tydelige dreiningen vi ser i nybilsalget: De aller fleste vil «kjøre grønt». Derfor holder elbilandelen seg på nesten 80 prosent, selv om andre biltyper har en klar nedgang. Og i en svært utfordrende tid har produsenter og importører så langt klart å levere et høyt antall elbiler til kunder som har bestilt for lenge siden, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). For både pandemi og krigen i Ukraina har skapt store produksjons- og leveringsutfordringer for bilbransjen.

Elbilandelen kunne vært høyere

I september ble det totalt registrert 14 646 nye personbiler, det er 18,6 prosent færre enn samme måned i fjor. Og tross høyt registreringstall i antall nye elbiler totalt i år, hadde september en nedgang på 18,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. For året så langt er det 102 761 førstegangsregistrerte nye personbiler, en nedgang på 20,3 prosent.

Elbilandelen utgjør 77,8 prosent i år, en andelsøkning på 15,3 prosentpoeng. Mens antall nye elbiler så langt i år er 79 910, omtrent samme nivå som i 2021.
- Elbilandelen ville ha vært enda høyere om bilfabrikkene kunne produsere som før. For vi vet at mange tusen har tegnet kontrakt på ny elbil for en stund siden og at de fortsatt venter på bilene. Om produksjonsmulighetene bedrer seg, blir det svært spennende å følge utviklingen ut året, sier Solberg Thorsen.


Nye personbiler pr drivstoff, i september og 2022

Hybridene faller tungt

Produksjons- og utleveringsproblemene omfatter også ladbare hybrider. Så langt i år har antall ladbare hybrider – med bensin eller dieselmotorer – falt med henholdsvis 63,8 og 65,2 prosent sammenlignet med årets ni første måneder i 2021. Det har gitt store utslag på registreringsstatistikken.

- At produksjonsutfordringer er en av årsakene til den store nedgangen i nye registrerte ladbare hybrider, er nærliggende å anta. Men det er liten tvil om at avgiftsøkningen på ladbare hybrider har hatt stor effekt på etterspørsel og salg, sier han.

Elbil-moms vil gi prishopp på bensin- og dieselbiler

- Vi vet at bilimportører og forhandlere har inne mange tusen bestillinger på elbiler, og at kundene venter. Det store spørsmålet er hvor mange av disse som vil bli levert og registrert før nyttår. For det er varslet moms på elbiler over 500 000 kroner fra årsskiftet. Om det skjer, får vi først vite når forslaget til statsbudsjett for 2023 legges frem torsdag 6. oktober, sier Solberg Thorsen.
Blir det moms på elbiler fra nyttår, vil det trolig også føre til at bensin- og dieselbiler vil få en merkbar avgiftsøkning.
- Det må vi forvente, både ut fra budsjettforliket i revidert nasjonalbudsjett og dersom den vedtatte politikken om at det skal lønne seg å kjøpe elbil fortsatt skal være gjeldende. Hvis ikke, endres konkurranseforholdet regjeringen og Stortinget har lagt opp til, sier han.

De 10 mest solgte bilmodellene i september –antall

2022 mer som et «normalår»

I 2021 var det ny rekord for antall førstegangsregistrerte nye personbiler med 176 276 biler. Få tror vi når det tallet i år.
- Etter ni måneder er det helt umulig å se for seg at vi når fjorårets høye tall. Hvis de siste månedene følger samme utvikling som vi ser nå, vil nok 2022 ende med mellom 140 000 – 150 000 nye personbiler. Da føyer 2022 seg inn i rekken av de fleste år etter 2010. Vi har ingen signaler om at noe annet vil skje, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Færre eierskifter

Også antall eierskifter har gått ned så langt i år, og 389 164 personbiler har fått ny eier. Det er 3,9 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Dette kan bety at flere venter med å bytte bil – enten fordi de er usikre på hva de skal velge, eller fordi de venter med å selge til de har fått sin nye bil som er i bestilling. Samtidig er det en klar økning i antall elbiler som skifter eier, noe som gjenspeiler økningen i elbiler i kjøretøybestanden.


De 10 mest solgte bilmerkene i september – antall:

Også nedgang for varebiler

Også salget av førstegangsregistrerte nye varebiler har gått kraftig ned så langt i år, med en nedgang på 20,1 prosent. Nedgangen i varebilene omfatter særlig dieselvarebiler samt et lavt antall ladbare bensinhybrider. Antall elektriske varebiler klasse 2 har gått ned med 1,6 prosent sammenlignet med fjoråret så langt.
Andelen nye varebiler klasse 2 med dieselmotor har soleklar dominans med en andel på 77,1 prosent, mens andelen nye elektriske varebiler klasse 2 utgjør 21,6 prosent – det er en andelsøkning på 4 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor.

Markedsandel pr merke, pr 30.09.2022 og i 2021

Bransjefolk om markedet

Salgsdirektør Atif Mehmood i Birger N. Haug opplever et godt salgsmarked for deres merker. Nissan og Hyundai er de to største merkene deres nå, men i løpet av året tror han MG vil bli like stort.


Aktuelle saker