- Vi er i en ekstraordinær situasjon

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) la vekt på at veksten ikke kan fortsette inn i evigheten, og viste til den spesielle situasjonen vi står oppe i, da han mandag morgen gjennomgikk regjeringens forslag til statsbudsjett på OFVs frokostmøte.

10.okt. 2022

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

- Vi er i en helt ekstraordinær situasjon, som preges av energikrise i Europa, etterdønninger etter pandemien, høy prisvekst og annet som virker inn på situasjonen, sa Nygård til de som fulgte frokostmøtet i OFVs lokaler og på nett.

Utgangspunktet for frokostmøtet var to spørsmål: Har regjeringen prioritert rett i budsjettforslaget for 2023 – og hvordan bør eventuelt prioriteringene vektes annerledes?

- Behov for mer en realistisk NTP

Samferdselsministeren viste også til at ny NTP var framskjøvet med et år, og sa det var nødvendig fordi det er behov for en mer realistisk plan, og at utgangspunktet i 2021 var svakt begrunnet.
Nygård var også tydelig på at igangsatte prosjekter ikke skal stanses, og at drift og vedlikehold skal prioriteres. Samtidig viste han til at prisveksten gjør at man får mindre for pengene.

- Dårlig prioritering

Geir A. Mo, adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), ba om svar på hvorfor det ikke kom noen forklaring på at flere store og viktige prosjekter ikke ble prioritert. Han viste blant annet til Oslofjordforbindelsen der er det er planlagt for et nytt løp, andre utsatte tunneler og farlige veistrekninger.
- Vi hører ingen ting om videre framdrift eller når dere skal begynne med alle prosjektene og veistrekningene. Oslofjordproposisjonen er ferdig, men dere valgte å utsette. Hvorfor ikke prioritere denne framfor skipstunell? Det er dårlig prioritering som dere ikke forsvarer godt nok, sa Mo.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård understreket at man holder igjen fordi man må.
- Men de gryteferdige prosjektene fortsetter vi med, sa han og var også klar på at det ikke er mer penger «enn det som er i budsjettet».

Frykter permitteringer i anleggsbransjen

Med bakgrunn i dagens situasjon, og det regjeringen legger opp til i sitt forslag til statsbudsjett for 2023, ga avdelingsleder Arne Aakre fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) utrykk for at man nå frykter permisjoner i halvparten av bransjen.
Julie Brodtkorb, adm.dir. i Maskinentreprenørenes forbund (MEF) var opptatt av hva som skjer videre når Stortinget skal behandle budsjettforslaget.
- Dette handler om sikkerheten til alle som må bruke veinettet. Skal vi klare å påvirke, så må vi snakke om det som er realistisk og mulig å gjennomføre, sa hun.

Overrasket over bilavgifter

Ikke bare veibudsjettet stod på dagsorden denne morgenen, men også den kraftige dreiningen i bilavgiftene som regjeringen legger opp til.
I panelsamtalen sa Morten Stordalen (Frp) fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomité at situasjonen nå er lite lystig.
- Jeg er overrasket. Finansminister Vedum sa tidligere at han ville varsle bransjen og innbyggerne tidlig om endringer. Han burde vært ærlig. Først har prisene gått opp, så kommer momsen, og inn fra sidelinjen kommer plutselig vektavgiften. Mange føler seg lurt, sa Stordalen og minnet om at ute i distriktene er bilen selve grunnlaget for å kunne fungere.

Gikk du glipp av frokostmøtet, kan du se det her


Aktuelle saker