Mer vei for pengene – hvordan får vi det til?

Det ble stort engasjement da Rødt-politiker Sofie Marhaug, Trond Helleland fra Høyre og samferdselsmininister Jon-Ivar Nygård (Ap) møttes til debatt på OFVs frokostmøte om organiseringen av veisektoren tirsdag 20. juni.

20.jun. 2023

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) innledet på OFVs frokostmøte om organiseringen av veisektoren. Foto: OFV

I Hurdalsplattformen til Støre-regjeringen står det at organiseringen av veisektoren skal vurderes. Mange har pekt på at det skaper usikkerhet for nåværende og fremtidige veiprosjekter, entreprenører, bygge industrien, og ikke minst de som ferdes langs veiene.

- Når kan vi få svar på hva regjeringen mener med dette punktet i regjeringsplattformen? Skal veiselskapet Nye Veier AS avvikles? Svekker to veiselskaper fagmiljøene, og skal vi tilbake til veiutbyggingen slik den var før 2016?

Med disse spørsmålene som bakteppe, åpnet direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) frokostmøtet på Litteraturhuset.

Deretter presenterte Julie Runde Krogstad, seniorforsker i NORCE, sin forskning på innovasjon i anleggsbransjen, med søkelys på Nye Veiers prosjekter med norske totalentreprenører. Et viktig punkt i Krogstads presentasjon var at endring ikke nødvendigvis er en oppskrift på problemløsning.

- Nye Veier har levert

Før samferdselsminister Jon-Ivar Nygård slapp til, delte en representant for anleggsbransjen sine betraktninger om dagens organisering av veisektoren.

- Vi opplever at Nye Veier har fått til en mer helhetlig planlegging og utbygging. De har levert, de er troverdige og de har stått i det, sa direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg, og la til:
- Skulle Nye Veier tas inn i Statens vegvesen, er jeg redd de smuldrer bort.

Mer fokus på vedlikehold av vei

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård varslet i en pressemelding mandag denne uken at Samferdselsdepartementet nå kommer med et eksternt oppdrag om organiseringen av veisektoren.

- Norge er et lite land, med små fagmiljøer. Da må det i potten for diskusjon. Vi skal nå se på hva slags rolle de to selskapene skal ha framover – det ligger i oppdraget. Vi har ikke forhåndskonkludert, men skal se på organiseringen og at den gjøres på beste måte for å nå målene vi setter oss. Låste posisjoner er et dårlig utgangspunkt, sa Nygård på OFVs frokostmøte.

Nygård var også inne på at sett i lys av organiseringen av sektoren, er det relevant å følge opp kritikken fra Riksrevisjonen, med særlig fokus på drift og vedlikehold – noe som regjeringen tar på største alvor. Det er viktig å sørge for kontinuerlig forbedring.

- Vi opplever at Nye Veier har fått til en mer helhetlig planlegging og utbygging. De har levert, de er troverdige og de har stått i det.

Direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg

Trenger fagmiljøer som «pusher» hverandre

Trond Helleland (H) løftet frem at problemet til Nye Veier er at fordi de har bygget mye ny vei, nå også skal drifte og vedlikeholde innenfor den porteføljen. Da blir det mindre til veiutbygging dersom det ikke tilføres penger.
- Det verste som kan skje nå er at man går tilbake til en mastodont – Vegvesenet – som har tatt med seg gode erfaringer fra Nye Veier, men det skal utvikles videre. Vi må ha to fagmiljøer som kan pushe hverandre, sa Helleland.

- Sniker i køen

- Bompengeprosjekter sniker i køen. Natur er ikke en gang en parameter for det som regnes som samfunnsmessig lønnsomhet, sa stortingsrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug.

I forhold til Nye Veier, mente hun at man har flyttet makten fra stortinget og over til dette selskapet. Hun mente også at mange motorveiprosjekter kommer godt ut slik det er nå, likevel er hun og partiet ikke så begeistret for Nye veier. - Det de gjør er å bygge ut motorvei, sa Marhaug.

Frokostmøtet ble et levende eksempel på at det ikke hersker tvil om at vei er et viktig tema for politikerne både i regjeringen og på stortinget.

F.v. Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (Rødt), stortingsrepresentant Trond Helleland (H), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og debattleder Rikard Gaarder Knutsen fra OFV. Foto: OFV

Aktuelle saker