Nordmenn har handlet nye biler for 53,6 milliarder kroner så langt i år

Så langt i år har det i Norge blitt registrert nye personbiler til en verdi av 53,6 milliarder kroner. Det er 4,1 mrd. mindre enn på samme tid i fjor. Nybilkjøperne velger i større grad biler til rundt en halv million kroner, framfor de største og dyreste elektriske SUV-ene, viser OFV Verdirapport for 3. kvartal.

05.okt. 2023

Det er langt større nøkternhet i nybilkjøpet nå enn vi har sett de siste par årene. Nybilkjøperne har valgt færre dyre biler så langt i 2023.

I tredje kvartal alene, var verdien av førstegangsregistrerte nye personbiler 16,5 milliarder kroner, en nedgang på 2,6 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i 2022.
Mens privatkunder kjøpte en ny bil som gjennomsnittlig kostet drøyt 560 000 kroner, brukte næringskunder nærmere 27 000 kroner mer på sitt bilkjøp.

Fall i nybilsalget

I tredje kvartal ble det registrert 28 950 nye personbiler, det er 15,5 prosent færre enn i tredje kvartal i 2022.

I løpet av årets ni første måneder var det 95 497 førstegangsregistrerte nye personbiler, som er en nedgang på 7 255 biler (7,1 prosent) sett opp mot samme periode i fjor. Til sammen har disse en verdi på 53,6 milliarder kroner.

Trangere tider – større nøkternhet

- En strammere økonomi for mange, med kraftig prisstigning og flere renteøkninger preger både markedet og folks valg ved kjøp av ny bil. Det viser samlet verdi av nybilkjøpene i de tre første kvartalene i år, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) i forbindelse med presentasjonen av OFV Verdirapport for 3. kvartal.

- Det er langt større nøkternhet i nybilkjøpet nå enn vi har sett de siste par årene. Nybilkjøperne har valgt færre dyre biler i 2023, og både andelen og tilbudet av personbiler i prisklassen rundt 500 000 kroner har økt. De større og dyrere elektriske SUV-ene som preget registreringene både i 2021 og 2022, har hatt lavere registreringstall i 2023, sier han.

OFV Verdirapport viser hvilke verdier nye personbiler samlet representerer i norsk økonomi.

Gjennomsnittsprisen opp

Gjennomsnittsprisen på alle nye personbiler i 3. kvartal var 572 376 kroner. For året sett under ett så langt, er gjennomsnittsprisen for nye personbiler 564 974 kroner. Snittprisen inkluderer ikke kampanjepriser og prisavslag som flere reklamerer for i disse dager.

For hele 2023 så langt, er gjennomsnittsprisen for privatkjøpte personbiler 552 484 kroner mens snittprisen for næringskjøpte biler er 580 794 kroner.

Næringsandelen har økt

Av samtlige førstegangsregistrerte nye personbiler i tredje kvartal, utgjør næringsandelen 45,6 prosent som tilsvarer en økning på 3,8 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor. Med andre ord ser vi en økt næringsandel i et marked med færre registreringer. Dette er et kjent fenomen; når det blir tøffere økonomiske tider for folk flest, synker andelen private nybilkjøpere og næringsandelen øker.


OFV Verdirapport for 3. kvartal 2023 kan lastes ned her.

Se hele sending av OFV Verdirapport her

Noen hovedpunkter i OFV Verdirapport – 3. kvartal 2023:

  • Verdien av førstegangsregistrerte nye personbiler i 3. kvartal var 16,5 mrd. kr. Ned 2,6 mrd. kr. sett mot 3. kvartal 2022.

  • Hittil i år er det registrert 7 255 færre (- 7,1 prosent) nye personbiler enn i samme periode i fjor. Størstedelen av nedgangen var i 3. kvartal.

  • Totalverdien av førstegangsregistrerte nye personbiler så langt i år 53,6 mrd. kr. Ned 4,1 mrd.kr. – tilsvarende en nedgang på 7,1 prosent - sammenlignet med samme periode i 2022.

  • Gjennomsnittsprisen for alle nye personbiler i 3. kvartal, uavhengig om de var privat- eller næringskjøp, var 572 376 kroner. Det er 13 164 kroner mer enn samme kvartal i fjor.

  • Næringsandelen for nye personbiler i 3. kvartal var 45,6 prosent. Opp 3,8 prosentpoeng sett mot samme kvartal i fjor.

  • Antall førstegangsregistrerte nye personbiler i 3. kvartal var 15,5 prosent lavere enn samme kvartal i fjor.

  • Ved utgangen av september var antall førstegangsregistrerte nye personbiler 7,1 prosent færre enn på samme tidspunkt i fjor. Nedgangen i september i år var på nesten 30 prosent.Aktuelle saker