Ny rapport: Økte avgifter på elbiler vil bremse det grønne skiftet

Fredag 20. oktober la Oslo Economics (OE) fram en ny rapport som analyserer hva endringer i kjøps- og bruksrelaterte bilavgifter betyr for kjøp og bruk av bil i Norge. Rapporten viser at økte avgifter på elbiler vil bremse omstillingen til nullutslippskjøretøy, og dermed ha konsekvenser for tempoet i dette grønne skiftet i veitrafikken.

20.okt. 2023

Foto: Unsplash

Rapporten og opptak fra frokostmøtet finner du nederst i artikkelen.

Rapporten «Kjøps- og bruksavgifters betydning for kjøp og bruk av bil» ble presentert på et frokostmøte i Oslo fredag. I rapporten fra Oslo Economics kommer det fram at økte avgifter på kjøp av nye biler, reduserer utskiftningen av bilparken. Slik blir det igjen vanskeligere å nå klimamålene. Også endringer i bruksrelaterte avgifter kan trekke i samme retning.

- Vanskeligere å nå klimamålene

- Pris påvirker nordmenns kjøpsbeslutninger, og økte elbilavgifter vil forsinke utskifting av bilparken. Elektrifisering av personbilparken er en lavthengende frukt sammenliknet med tilsvarende utslippskutt i andre deler av sektoren, slik at økte elbilavgifter gjør det vanskeligere å nå klimamålene for 2030, sier Eyvind Søraa, Senior Economist i Oslo Economics.

- Ikke stopp på oppløpssiden

- Målrettet satsing gjennom flere år, med momsfritak og andre incentiver ved kjøp av elbil, har plassert Norge i verdenstoppen i overgangen til nullutslippsbiler. Reduseres incentivene vil det ha kunne ha en uønsket effekt på det grønne skiftet, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken.

Elbiler utgjør så langt i år 83 prosent av alle førstegangsregistrerte nye personbiler, og målet om at hele nybilsalget skal være utslippsfritt i 2025 kan være innen rekkevidde. Men det vil fortsatt gå lang tid før hele personbilparken er utslippsfri.

-2025-målet er bare en del av klimaleveransen som må komme fra veitrafikken. Fremover handler det om at flest mulig kjørte kilometer i må være i nullutslippsbil. Da må folk ha råd til å kjøpe nye elbiler, sier direktør Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund.

- Historien viser tydelig at avgiftsendringer har stor betydning for befolkningens valg og kjøp av nye biler. Nå må vi lære av erfaringene, og ikke stoppe det grønne skiftet på oppløpssiden, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening.

Rapporten «Kjøps- og bruksavgifters betydning for kjøp og bruk av bil» er laget på oppdrag fra Norges Bilbransjeforbund (NBF), Bilimportørenes Landsforening (BIL) og Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Last ned rapporten:

OBS! Det er lydproblemer de første tre, fire minuttene. Vi beklager dette.


Aktuelle saker