OFV Verdirapport: Så mye er det norske nybilmarkedet verdt

2021 ga tidenes registreringsrekord for nye personbiler - over 176 000 nye biler ble registrert. Målt i kroner og øre, utgjorde det en totalverdi på nesten 92,5 milliarder kroner. I 2022 ble det registrert litt færre nye personbiler, mens totalverdien var høyere enn året før, viser OFV Verdirapport. Det til tross for et år med ettervirkninger av pandemi og pågående krig i Ukraina.

05.jul. 2023

- Det norske nybilmarkedet for personbiler er lite i verdenssammenheng. Men her hjemme er markedet betydelig målt i kroner, når man ser det i en totalsammenheng i norsk økonomi, sier Magnus Lundberg i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) i forbindelse med lanseringen av OFV Verdirapport.

- Vi skal huske på at for mange er personbilen den nest største investeringen etter bolig. Det blir både spennende og interessant å følge utviklingen gjennom året.

Hvert kvartal skal det legges fram en ny gratis rapport som viser verdien av omsetning av nye personbiler i Norge, og den fjerde rapporten vil gi en årsoversikt.

Viser utviklingen over tid

- OFV Verdirapport blir litt på samme måte som rapporter som viser utviklingen og omsetningen i det norske boligmarkedet. Men i denne sammenheng er det nye personbiler det handler om, sier Magnus Lundberg.

Fra 2021 til 2022 økte totalverdien for førstegangsregistrerte nye personbiler i Norge fra 92,45 milliarder kroner til 100,94 milliarder kroner.
- Det er verdt å merke seg at mens det i 2020 «kun» var drøyt 141 000 førstegangsregistrerte nye personbiler, ble 2021 tidenes rekordår med over 176 000 nye personbiler. Også i 2022 var det et høyt registreringstall med over 174 000 nye personbiler, sier Magnus Lundberg.

OFV Verdirapport tar for seg utviklingen av nybilmarkedets verdi over tid, og vil også synliggjøre prisutviklingen. I tillegg viser rapporten hva gjennomsnittsbilen koster ny, og hvor mye staten henter inn i kroner gjennom avgifter på nye personbiler.


Totalverdi nye personbiler 2010 – 2022 i mrd. NOK

Opp 30 mrd. på tre år

Totalverdien av førstegangsregistrerte nye personbiler viser en markant økning fra 2020 til utgangen av 2022 – på hele 29,7 milliarder kroner opp i perioden.
Samtidig har gjennomsnittsprisen på personbiler økt fra drøyt 504 000 kroner i 2020 til over 579 000 kroner i 2022. Går vi 10 år tilbake i tid, var gjennomsnittsprisen drøyt 363 000 kroner.


- Årsakene til den kraftige økningen er sammensatt. For det første har mange nordmenn tatt seg råd til å kjøpe dyrere biler. I tillegg har det vært lave renter fram til det siste halvåret, og dessuten gode muligheter til å finansiere biler gjennom leasing og lån, sier Magnus Lundberg.

- Mange husker sikkert også den voldsomme ordrereserven av nye biler som ble registrert på tampen av 2022. Og myndighetenes beslutning om innføring av merverdiavgift på elbiler over 500 000 kroner, ga et «registreringsrush» på tampen av året.


Gjennomsnittspris på nye personbiler 2010 - 2022

Elbilvekst gir reduserte inntekter for staten

Målet om at alle nye personbiler i 2025 skal være nullutslippsbiler, har medført tydelig nedgang i statens inntekter fra salget av nye biler. Både avgiftslettelser og momsfritak på elbiler har vært avgjørende for å få fortgang i elbil-transformasjonen. Og Norge har lagt seg på topp i verden.

Mens engangsavgiftene inklusiv vrakpant ga over 13 milliarder kroner i statskassen i 2015, hentet staten inn i underkant av fire milliarder kroner på disse avgiftene i 2022.

- Det er resultatet av en villet politikk. Uten incentiver, avgiftslettelser og momsfritak på elbiler, hadde vi aldri hatt en elbilandel på 83 prosent av nybilregistreringene som nivået ligger på nå. Det blir svært interessant å følge utviklingen framover, ikke minst om vi når 2025-målet målet, sier Magnus Lundberg.

- Ikke minst i lys av stadig færre incentiver for elbiler, bortfallet av momsfritak over et gitt nivå, sterke prissvingninger og den tydelige kampen om kundene vi nå ser.

OFV Verdirapport vil, sammen med andre rapporter som tar for seg og viser totalverdien for ulike markeder, bidra til å gi en bedre oversikt over det mangfoldet som til sammen utgjør norsk økonomi.

- Vi tror mange vil bli overrasket over størrelsen på det norske nybilmarkedet, og vil finne det interessant å følge utviklingen av verdien og priser i dette markedet, sier Magnus Lundberg som onsdag la fram første rapportutgave. Neste gratis OFV Verdirapport kommer 5. oktober.

Dersom du ønsker å abonnere på OFV Verdirapport med månedlige oppdateringer har OFV et introtilbud ut året på 299,-/mnd.
Har du spørsmål til rapporten eller ønsker å bestille et månedlig abonnement ta kontakt med OFV på firmapost@ofv.no.

Last ned OFV Verdirapport her


Aktuelle saker