Rekordoppslutning om Mobilitet 2023

Med over 500 deltakere, ble det rekorddeltakelse på Mobilitet 2023. Gjennom to hele dager var forskere, politikere, forvaltning og næringsliv samlet til Norges største forskerkonferanse innen mobilitet, samferdsel og transport.


30.mar. 2023

Mandag og tirsdag denne uken gikk årets Mobilitetskonferanse av stabelen i Oslo. Temaet for årets konferanse var endring, behov og smarte løsninger. Over 20 partnere, 32 sesjoner og altså et rekordhøyt deltakerantall ble rammen rundt årets konferanse.

Opplysningsrådet for veitrafikken arrangerer konferansen i samarbeid med Transportøkonomisk Institutt (TØI) og andre partnere. Det var fjerde gangen konferansen ble arrangert.

Brede fagpanel
Konferansen ble åpnet av Øyvind Solberg Thorsen, direktør for OFV, og TØI-direktør Bjørne Grimsrud. Etter en innledning fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, fulgte innledninger og panelsamtale med Rune Bjerke, Jenny Følling, Ingvild Kilen Rørholt, Inger G. Stensaker, Heikki Holmås og Trond Helleland.

– Det var fantastisk å kunne samle forskere, politikere, forvaltning og næringsliv til Norges største forskerkonferanse innen mobilitet og transport, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Ruth Astrid Sæter loset deltakerne gjennom de to konferansedagene, som ble avsluttet med foredrag og panelsamtale fra Anita Krohn Trasseth, Kristin Halvorsen, Ellen Hambro, Thomas Hesselberg og Marte Ellingsen Tyldum.

Debatt, refleksjon og idémyldring
Konferansen er en faglig arena med rom for debatt og refleksjon, hvor forskning og kunnskap formidles, politikk utvikles, tanker brynes og gode idéer deles. Det er partnerne selv som står for sesjonene, som omhandler alt innen mobilitetsfeltet.

Ønsker du å være partner på Mobilitet 2024? Ta kontakt med Rikard Gaarder Knutsen (rgk@ofv.no) eller Hanne Sparre Enger (hanne.sparre-enger@toi.no).

Følg Mobilitetkonferansen på Facebook og LinkedIn for nyheter om neste konferanse.

Vi sees på Mobilitet 2024!


Aktuelle saker