Revidert nasjonalbudsjett 2023: Veibudsjettet litt bedre enn forventet

Det var ingen store overraskelser i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett som ble lagt fram torsdag. Men det ble gitt rom for en økt bevilgning til vedlikehold av riksveiene på rundt 1,2 milliarder kroner. Bilrelaterte avgifter ble ikke rørt i budsjettet.

11.mai 2023

- At det legges opp til mer penger til vedlikehold av riksveiene er godt nytt. Bedre vedlikehold betyr mye for trafikksikkerheten. Forhåpentligvis vil det kunne bidra til færre drepte og sårede i trafikken, sier fagsjef Rikard Gaarder Knutsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Fylkesveiene

Regjeringen støtter ekspertutvalgets utredning rundt endringer i inntektssystemet for kommuner- og fylkeskommuner.
- Når det gjelder fylkesveiene, som har et stort etterslep og omfattende vedlikeholdsbehov, så betyr dette at det vil bli endringer i beregninger av tilskudd til fylkesveinettet. De konkrete utslagene er ikke omtalt i budsjettet, men det det går i retning av at de mest folkerike fylkene taper penger, og at dette omfordeles mot distriktene, sier Gaarder Knutsen.

Mindre til vraking

I revidert nasjonalbudsjett er det ikke rørt ved dagens bilrelaterte avgifter, men det legges opp til en redusert bevilgning til utbetaling av vrakpant med 63 millioner kroner. Dette begrunnes med at regjeringen anslår at færre kjøretøy vil bli vraket i 2023.

OFVs tall viser at det så langt i år er vraket færre personbiler enn på samme tid i fjor. Det samme gjelder varebiler og andre kjøretøygrupper.

- Mange har en utfordrende økonomi på grunn høyere priser og renter, og det kan bety at flere beholder kjøretøyet lenger. Vi ser at færre kjøper ny bil, og eierskiftene er stabile. Totalt vil det gi svakere utskiftningstakt enn det som er nødvendig for å nå klimamålene i transportsektoren, sier Rikard Gaarder Knutsen.


Aktuelle saker