Sneglefart i nybilmarkedet

Det var stille i bilbutikkene i september, og nybilkjøperne uteble i stor grad. Totalt endte september med 10 342 førstegangsregistrerte nye personbiler. Det er 29,4 prosent færre enn samme måned i fjor. De siste renteøkningene, sammen med innføring av merverdiavgift på elbiler og kraftig økning i bilavgiftene fra nyttår, i tillegg til den sterke prisstigningen på en rekke områder, har satt nybilkjøpet på vent for mange.

02.okt. 2023

Foto: Shuttershock

Registreringstakten sank ytterligere fra august da antall nybilregistreringer endte 10 prosent bak august i fjor. Med enda en mulig renteøkning i desember og merkbare økonomiske utfordringer for mange, er det lite som tilsier høy fart i nybilsalget i årets tre siste måneder.

Rekordhøy elbilandel i september

Tross et lavt registreringstall for nye personbiler, ble elbilandelen rekordhøy for september som enkeltmåned: Hele 87 prosent av samtlige nybilregistreringer var elbiler, noe som er den høyeste elbilandel i en enkeltmåned noensinne. Så langt i år utgjør elbilandelen drøyt 83 prosent av alle førstegangsregistrerte nye personbiler – det er en markedsandel for elbiler som har vært ganske stabil gjennom hele året.

De 10 månedene med høyest elbilandel

2023 ligger 7,1 prosent bak fjoråret

Ved inngangen til oktober var det totalt 95 497 førstegangsregistrerte nye personbiler. Det er 7,1 prosent færre enn i samme periode i fjor. Med unntak av en ørliten økning for bensinhybrider, er det så langt i år betydelig nedgang for alle andre drivlinjer.
Registreringsstatistikken for nye personbiler domineres av de kjente bilmerkene Volkswagen, Toyota, Volvo og Skoda – med Tesla på topp. Tendensen er nå at det er litt billigere bilmodeller enn tidligere som dominerer, og at kjøpefesten for de store og dyre nye bilene er satt på pause.

Moms- og avgiftseffekten slår inn

2022 hadde et uvanlig høyt antall nybilregistreringer, og i desember ble det satt ny registreringsrekord i en enkeltmåned med nesten 40 000 nye biler. Det skjedde etter at det ble varslet innføring av moms på elbiler og kraftige avgiftsendringer fra 1. januar 2023.

- Nå ser vi tydelig effekten av dette. Kombinasjonen av moms på elbiler, betydelige avgiftsendringer og en kraftig generell prisstigning og mange renteøkninger, har ført til at mange enten er avventende og utsetter eller til og med kansellerer nybilkjøpet, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

- Ikke ta for mye Møllers tran

- Mange har det tøffere nå enn for bare et år siden, og vi hører tydelige signaler fra både folk og bransje om at ytterligere økninger i avgiftene ikke er det man trenger. Nå er det viktig at finansministeren tar signalene, i stedet for å ta «for mye Møllers tran» ved å øke avgiftene eller røre momsgrunnlaget for 2024, sier Solberg Thorsen.

September er trolig den måneden der registeringstallene er minst preget av kontrakter inngått tidligere i år, for de bilene er i stor grad utlevert.
- Tallene vi ser nå gir et godt bilde av dagens situasjon: Bransjen må jobbe mye hardere for hvert eneste nybilsalg. Mange har biler på lager, men selv kort leveringstid og gode rabatter er ikke nok til å trekke kundene til bilbutikkene. Folk opplever merkbart trangere tider og har satt seg på gjerdet, det vil si at de beholder den bilen de har en stund til, sier Solberg Thorsen.

Nye personbiler pr. år og utviklingen i boliglånsrenten pr. år

- Vi er blitt mer nøkterne

På bakgrunn av alt som har skjedd i 2023, er ikke september-nedgangen i antall nye personbiler overraskende. Måneden viser hvor mange står nå, og er kanskje et signal om at nybilsalget i 2024 kan få en tung start.

- Oversikten over de mest solgte bilmodellene så langt i år, viser at vi er blitt mer nøkterne i bilvalget enn vi var for ett og to år siden. I tillegg er det kommet flere elbilmodeller som ligger under innslagspunktet for moms på 500 000 kroner, sier han, og tror at trenden fra september vil forsterkes i fjerde kvartal. Det er lite som tyder på at bilsalget og registreringstallene skal gå kraftig oppover i årets siste måneder. Og dersom forslaget til Statsbudsjett for 2024 inneholder en skjerpelse av bilavgiftene, ser det ikke lyst ut for bilsalget neste år.

De 10 mest solgte bilmodellene i september

De 10 mest solgte bilmerkene i september

Færre vrakes – fart i bruktmarkedet

Ved utgangen av september var i underkant av 70 000 personbiler vraket, og det er drøyt ni prosent færre enn på samme tid i fjor. Samtidig er det jevn og god fart i bruktmarkedet, og litt under 400 000 biler har skiftet eier så langt i år.

- Vrakingstallene understreker at en del nok har økonomiske utfordringer. Stor usikkerhet gjør at mange hverken kan eller vil bytte til ny bil nå. De beholder den gamle en stund til, eller velger brukt framfor nytt når de bytter. Sett i et grønt perspektiv er ikke det bra, for det betyr at vi bremser tempoet i utskiftingen av bilparken. En utskifting vi absolutt trenger, for å få ut så mange gamle diesel- og bensinbiler som mulig, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Også bruktimporten av personbiler har gått kraftig ned. Så langt i år er 3 152 bruktbiler importert, det er 74 prosent færre enn på samme tid i fjor. Samtidig melder bilbransjen om kraftig økning i eksport av bruktbil. Det sendes langt flere bruktbiler ut av landet enn vi importerer. Dette er noe vi ikke har sett maken til tidligere.

Dieselvarebilene dominerer fortsatt

Av 19 484 førstegangsregistrerte nye varebiler så langt i år, er 6 378 elektriske, som utgjør en markedsandel på 33 prosent. Antallet el-varebiler er 49 prosent flere enn på samme tid i fjor.
Nesten dobbelt så mange – 12 612 - nye dieselvarebiler er førstegangsregistrert så langt i år. Det gir en andel på 65 prosent, men det er verdt å merke seg at i antall er det en nedgang på 17 prosent sammenlignet med året før.

Se alle hovedtall og detaljer om bilsalget i september her.

Elbilandel pr. mnd. fra jan 2022 og ut sept 2023


Aktuelle saker