Stor interesse for Bilåret 2022 og OFVs prognose

OFV la fram sin registreringsprognose på Bilåret 2022 onsdag 4. januar, og regner med at det vil bli 154 000 førstegangsregistrerte nye personbiler i 2023. Av disse vil 90 prosent, 138 000 biler, være nullutslippsbiler.

05.jan. 2023

Fra venstre: Ketil Solvik-Olsen (FrP), Arild Hermstad, (MdG), Liv-Kari Eskeland, (H) og Erling Sande (Sp), leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, diskuterte avgiftspolitikk og konsekvenser av dette på Bilåret 2022. Foto: OFV

- Vår prognose er litt høyere enn hva ulike bransjeaktører har sagt. I stedet for som tidligere å bruke en Excelbasert modell, bruker vi nå kunstig intelligens der modellen ser på markedet «nedenfra og opp». Modellen beregner registreringstallene for hoved-drivlinjene på fylkesbasis, og så aggregeres dette opp til et landsnivå, forklarte OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen da han la fram prognosen.

Et nærmest fullsatt studio og rundt 450 deltakere på Teams fulgte arrangementet Bilåret 2022 som OFV arrangerte i Nydalen i Oslo.

Økonomi, politikk og trafikksikkerhet

I ulike sesjoner oppsummerte bransjefolk fjoråret, forbrukerperspektivet og effekten av moms og nye avgifter for bilkjøpere ble diskutert, og politikere debatterte avgiftspolitikk og konsekvenser av dette. Videre deltok UP-sjef Knut Smedsrud, avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen og direktør Jan Johansen I Trygg Trafikk i en egen samtale om nullvisjonen, trafikksikkerhet og arbeidet med dette framover.

Nesten 140 000 elbiler

Øyvind Solberg Thorsen gjennomgikk bilåret 2022 og presenterte blant annet tall og oversikter over nybilregistreringer, drivlinjefordeling, eierskifter og bruktimport. Desember ble måneden med tidenes høyeste registreringstall for nye personbiler med nesten 40 000. Totalt endte 2022 med 174 329 førstegangsregistrerte nye personbiler. Av disse var 138 260 elbiler, som tilsvarer en andel på 79,3 prosent.
Alt i alt betyr det at antall førstegangsregistrerte nye personbiler i 2022 endte bare 1,1 prosent bak rekordåret 2021. Da ble registreringstallet 176 276 nye personbiler.

Se Øyvind Solberg Thorsens presentasjon om Bilåret 2022 her.

Svar på spørsmål som ble sendt inn under Bilåret 2022 vil bli publisert her når de er klare.

Se Bilåret 2022 nå

Hadde du ikke hadde anledning til å følge Bilåret 2022 direkte, kan du se hele arrangementet her:

OFVs Øyvind Solberg Thorsen ledet samtalen med avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen, UP-sjef Knut Smedsrud og direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk  om nullvisjonen og trafikksikkerhet
Fra venstre: Direktør Øyvind Solberg Thorsen, fagsjef Rikard Gaarder Knutsen og kommunikasjonssjef Mikkel Friis ledet samtalene og debattene under Bilåret 2022.

Aktuelle saker