Stram økonomi preger nybilmarkedet

Mens nybilsalget - altså antall førstegangsregistrerte nye personbiler - hadde et relativt normalt omfang i juli, ble det i august en nedgang på drøyt 10 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Så langt i år ligger antall nybilregistreringer rundt 3 prosent bak fjoråret. En strammere økonomi preger valget ved kjøp av bil.

01.sep. 2023

Foto: Shuttershock

Til sammen ble det registrert 11 083 nye personbiler i august, og det er 10,4 prosent færre enn i fjor. Og så langt i år har 85 155 nye personbiler blitt levert til bilkjøperne, og det er 3,3 prosent færre enn i samme periode i 2022.

Elbilandel på 83 prosent

Av de førstegangsregistrerte nye personbilene så langt i år, utgjør elbilandelen 83 prosent – og tilsvarende gjelder også for nybilsalget i august. Og mens antall nye diesel- og bensinbiler nærmest fases ut, står nye ladbare bensinhybrider og hybrider for ca. 13 prosent av nybilregistreringene. Vanligvis øker registreringstakten for nye biler utover høsten, men nå er det lite som tyder på at det blir tilfellet i år.

Drivstoff nye personbiler hittil i 2023

- Gjør kjente og trygge bilvalg

- Kort oppsummert kan vi nok si at trangere tider med en utfordrende økonomi for mange, bremser nybilsalget. Det kan se ut til at mange blir mer trygghetssøkende i valget av ny bil, og velger kjente merker framfor nye og ukjente, og gjerne rimeligere biler enn vi har sett de siste par årene. Det er ingen krise i registreringstallene, men vi ser tydelige tegn på et marked i endring, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

- Ser vi på Topp 20 listen over nye personbiler, så viser den at valget gjerne faller på mer «fornuftige» biler som flere kan ta seg råd til i en presset økonomi. Mange av de tidligere store og dyre storselgerne ligger nå langt ned på listen i motsetning til hva som var tilfellet da både rente- og prisnivå var merkbart lavere enn i dag.

For flere av de nye bilmerkene som har kommet til landet det siste året er registreringstallene nå svært lave.
- Enkelte av disse merkene hadde stor nyhetsinteresse, og de som ønsket en slik bil, fikk den utlevert i fjor. Det samme gjelder ulike store og dyre luksusbiler. De bilmerkene som gjør det godt akkurat nå, er de vi kjenner gjennom tiår og som mange har et trygt forhold til. Ikke minst gjelder det merker som har et godt utbygget forhandler- og serviceapparat, sier Solberg Thorsen.

De 10 mest solgte bilmodellene i august - antall

Tilbud større enn etterspørsel

Tallene fra OFV viser at det er en betydelig lavere registreringstakt i år enn i de to foregående årene, og bråstoppen i nybilsalget som året startet med, rammet både bilimportører og forhandlere.

- Registreringstakten var svært lav de første to månedene, men tok seg opp til mer normalt nivå frem til og med juli August-registreringene viser tegn på tøffere økonomiske tider og det har nok fått mange til å tenke seg om flere ganger før de velger å kjøpe en ny bil, sier han.

- De siste månedene har markedet vært mer kampanjedrevet enn vi har sett på mange år. Nå ser det ut til at tilbudet av nye leveringsklare biler er større enn etterspørselen. Mange av nybilregistreringene så langt i år er biler som ble bestilt av kunder for lenge siden, og bransjen melder om færre nye kunder i bilbutikkene for tiden.

De 10 mest solgte bilmerkene i august - antall

God fart i bruktmarkedet

Samtidig er antall eierskifter, bruktbilsalget, temmelig nøyaktig på samme nivå som i fjor. Det viser også at nå er det bruktbil det handler om for veldig mange - framfor å bruke mer penger på en helt ny bil.

Bare i august har drøyt 46 000 biler skiftet eier, og så langt i år har det vært 346 856 eierskifter. Dette er helt på nivå med fjoråret.

- Mens det er en tydelig nedgang i antall nybilregistreringer, er bruktmarkedet ikke bare stabilt, men har en liten økning. Det tyder på at mange tenker at den gamle bilen får holde en stund til, eller at de bytter til en annen, litt nyere bruktbil framfor å kjøpe en helt ny, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Bruktimport kraftig ned - brukteksporten til nye høyder

Nedgangen i bruktimporten av personbiler er så langt i år på 75 prosent, og kun 2 745 personbiler er importert til Norge i år. Det er i hovedsak større, kraftige bensinbiler som f.eks. Mercedes-Benz, Ford Mustang og Chevrolet Camaro, samt elbiler som Tesla og Kia.

Et nytt fenomen som har tatt av i år er brukteksport av biler. Dette gjelder både person- og varebiler. Informasjon fra Skatteetaten og Toll tyder på at mange tusen relativt nye biler er eksportert så langt i år, noe som hovedsakelig skjer fordi det refunderes engangsavgift på biler registrert etter 2014.
- Dessverre rapporteres ikke alle disse kjøretøyene i Autosys, og dermed viser ikke registeringsstatikken foreløpig korrekte tall. Dette arbeider vi med å finne løsning på. Så snart vi har nye løsninger på plass, vil det kommer mer informasjon om brukteksporten senere i høst, sier Solberg Thorsen.

El-varebiler øker

Antall førstegangsregistrerte nye varebiler har nedgang på 6 prosent i august og 0,8 så langt i år.

- Elbilandelen for varebilene er så langt i år på 34 prosent, og det er en kraftig økning i forhold til samme periode i fjor. Av 16 923 nye varebiler er 5 746 elektriske. Det går altså framover, men fortsatt er det svært langt igjen til 2025-målet om 100 prosent nullutslipp for lette varebiler, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Se alle hovedtall og detaljer om bilsalget i august her.


Aktuelle saker