Det haster med å ta grep om veikaoset

- Etter at elbilene ble kastet ut av kollektivfeltet er trafikksituasjonen rundt hovedstadsområdet på sammenbruddets rand. Ikke minst på E18 Vest, skriver OFVs Øyvind Solberg Thorsen i et debattinnlegg. Kollektivfeltene er nærmest tomme, og køene plasserer seg langt inn i folks nabolag. Også i helgene.

28.jun. 2024

-Dagens kø-kaos krever umiddelbare grep slik at eksisterende veinett utnyttes best mulig, mener OFV. Illustrasjonsfoto: OFV

Det er uakseptabelt at ikke Statens vegvesen tar dette på alvor og rydder opp. Mens kaoset fortsetter er det nå bestemt at tungbiltrafikken skal få bruke kollektivfeltene på deler av strekningene. Det er en god idé. For hverken person- eller tungbiler er det å bruke kollektivfeltet lenger det viktigste insentivet for å kjøpe nullutslippsbil. Det er prislappen, og totale driftskostnader som teller mest. Og for samfunnet har køkostnadene økt markant som følge av at elbilene ikke får bruke kollektivfeltet lenger, og det må tas på alvor. For de lange køene koster samfunnet milliarder av kroner – hvert eneste år.

For alle veibrukere må best mulig utnyttelse av veisystemene på en god og effektiv måte, være det viktigste. Det er lønnsomt for samfunnet, for den enkelte og for klimaet. Ingen tjener på at køene strekker seg utover i timevis. Også inn i helgene.

Det må ropes «alarm»!

Nå har det gått prestisje i å holde kollektivfeltene tomme. Parodien blir komplett når stengningen ikke er koordinert med fylkeskommunene, og kapasiteten i kollektivtrafikken ikke er økt for å kunne håndtere flere reisende. Enten det er med tog, buss eller båt. Samferdselsministeren bør raskt samle ansvarlige og berørte parter for å løse situasjonen. Blir ikke partene enige, må ministeren sørge for en tilfredsstillende løsning.

"Nå har det gått prestisje i å holde kollektivfeltene tomme."

Ja til 2+ i kollektivfeltet

Dagens kaos krever umiddelbare grep slik at eksisterende veinett utnyttes best mulig. OFV foreslår at man raskt justerer reglene, slik at elbiler med to eller flere passasjerer igjen får tilgang til kollektivfeltet. Da beholder man fordelene, slik at det ikke lønner seg å bruke bilen alene til jobb, men snarere stimulerer til mer samkjøring. Samtidig sikrer man at familiers helgereiser blir mer effektive. Ingen er tjent med at alle biler står i endeløse køer samtidig som kollektivfeltet er helt tomt.

Svært mange opplever lav pålitelighet med jernbanen, med forsinkelser og stappfulle vogner fordi man kjører med halve togsett. Da ønsker ingen å parkere bilen. Dette samt manglende satsing på gode innfartsparkeringer, gjør at man ikke lykkes med å flytte flere hverdagsreiser.

Reiser gir verdi

Alle reiser har en verdi. Det må være et felles utgangspunkt når fremtidens infrastruktur planlegges. Tid og fleksibilitet verdsettes i økende grad. Det må kollektivtrafikken sikre. Alt tyder på at kollektivfeltet har plass til både buss, tungtransport og biler med flere passasjerer. Da sikrer vi effektive reiser og trafikksikre nabolag.

Debattinnlegget ble først publisert i Budstikka.


Aktuelle saker