Elbil-byks i Danmark - bremser opp i Sverige

Danskene velger i økende grad elektrisk i sine nybilkjøp, mens svenskene så langt i år har senket farten i elektrifisering av bilparken. I Norge var 9 av 10 nye personbiler elektriske i februar.

14.mar. 2024

Danskene velger i økende grad elbiler i sine nybilkjøp, mens det i Sverige var en nedgang i elbilandelen i februar. Foto: Shutterstock

I februar var elbilandelen av førstegangsregistrerte nye personbiler i Danmark 44,3 prosent, mot 27,1 prosent i februar i fjor. I Sverige derimot, gikk elbilandelen ned i februar, og endte på 27,9 prosent mot 33,4 i samme periode i fjor.

Sverige: 7 av 10 velger bort elbil

Også i Sverige er elbiler på registreringstoppen i antall nye biler. Men likevel har 7 av 10 svensker fortsatt rene bensinbiler, bensinhybrider og andre biler med forbrenningsmotor som sitt førstevalg.

- Utviklingen i Sverige er et tydelig tegn på at når incentiver for kjøp av elbiler fjernes, så faller interessen for og prioriteringen av elbilkjøp. Sverige avskaffet elbil-incentivene i 2022. Effekten av det ble tydelig i 2023, og fortsetter videre i 2024, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Lavt i Norge, ned i Danmark, opp i Sverige

Nybilsalget i Norge i februar, viste tydelig at nordmenn har en stram økonomi, som også betyr at nybilkjøp prioriteres ned. Antall førstegangsregistrerte nye personbiler endte på snaut 7 400, på samme nivå som februar 2023. Det er et svært lavt tall for måneden, sammenlignet med tidligere år.

- Antall nybilregistreringer i februar som enkeltmåned har ikke vært så lavt siden finanskrisen i 2009, sier Solberg Thorsen.

I Danmark var det en nedgang i nybilsalget i februar på 3,2 prosent, målt mot samme måned i fjor. Av samtlige drivlinjer hadde kun elbiler en markant økning i antall, mens alle andre hadde røde tall – altså en nedgang.
Svenskenes nybilkjøp gikk i en annen retning i februar. Som eneste skandinaviske land hadde de en økning i februar på 2,1 prosent i antall nye personbiler sammenlignet med februar i fjor. Men i Sverige var det en nedgang i antall nye elbiler på hele 14,7 prosent, mens salget av nye biler med ulike bensinmotorer økte i antall sammenlignet med februar 2023.

Bremser Norge før målstreken?

- I Norge er målet at alle nye personbiler skal være utslippsfrie fra 2025, og vi er på god vei. Men for Norges del kan det være fornuftig å se hva som skjedde i Sverige da elbil-incentivene ble fjernet. Da sank elbilsalget. Senkes innslaget for moms på elbiler i Norge ytterligere, samtidig som bilavgiftene økes, vil det kunne bremse både elektrifiseringen av den norske personbilparken og nybilsalget totalt, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Om tallgrunnlaget:
På ofvstatistikk.no, Bilstatistik.dk og Bilstatistik.se, utgjør bobiler alltid en egen kategori, og inngår derfor ikke i registreringstallene for person- og varebiler, uansett hvordan de registreres hos de nasjonale myndigheter.

Ved gjengivelse av tall og data fra nyhetsbrevet skal følgende kildehenvisning brukes:

Norske data: OFV.no
Danske data: Bilstatistik.dk
Svenske data: Bilstatistik.se

For mer informasjon, kontakt:
Norge:

Øyvind Solberg Thorsen, direktør, OFV, ost@ofv.no
+ 47 959 26 018
Danmark:
Mads Rørvig, direktør, De Danske Bilimportører, mr@bilimp.dk
+45 3016 1004
Sverige:
Andrée Peters, markedschef Sverige, DBI IT/ Bilstatistik.se, ap@bilstatistik.se
+46 73 029 00 96


Aktuelle saker