Handlet nye personbiler for 72,7 milliarder kroner i 2023

Totalt ble det i 2023 registrert nye personbiler til en verdi av 72,7 milliarder kroner i Norge. Gjennomsnittsprisen for førstegangsregistrerte nye personbiler i årets siste kvartal
var 605 000 kroner. Det viser OFVs ferske Verdirapport.

10.jan. 2024

I 2023 ble det registrert drøyt 47 000 færre nye personbiler enn i 2022. Det utgjør svært store summer i kroner. Foto: Unsplash

OFV Verdirapport for 4. kvartal 2023 avdekker også en betydelig nedgang i verdien av førstegangsregistrerte nye personbiler. I 4. kvartal i 2023 endte omsetningen i personbilmarkedet på 19 milliarder kroner. Det er en markant nedgang fra 43,6 milliarder kroner i samme periode i 2022. Den samlede verdiberegningen for nye personbiler i 2023 ble på 72,7 milliarder kroner, mens den i 2022 endte på 101,4 milliarder kroner.

- Det store fallet i verdien av nybilsalget henger blant annet sammen med den kraftige nedgangen i nybilsalget i 2023 sammenlignet med 2022. For i 2023 ble det registrert drøyt 47 000 færre nye personbiler enn i 2022. En så stor forskjell i antall nybilregistreringer, utgjør svært store summer i kroner og øre, sier salgssjef Magnus Lundberg i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Snittprisen økte i desember

I 4. kvartal 2023 var gjennomsnittsprisen for førstegangsregistrerte nye personbiler 605 034 kroner, med desember som den måneden med høyest gjennomsnittspris på 629 270 kroner. Dette kan trolig forklares med registreringen av personbiler som ville få økte engangsavgifter fra 1. januar 2024, og dermed også en prisøkning.

Stabil næringsandel

Antallet førstegangsregistrerte nye personbiler på næringsvirksomhet forble relativt stabilt i 4. kvartal 2023, med en markedsandel på 52,5 prosent. Dette kompenserer for nedgangen i antall privatregistrerte nye personbiler. Til tross for utfordringer og usikkerheter, har bilbransjen brukt 2023 til å tilpasse seg endringer i markedet.

- Nybilsalget tar tempen på økonomien

- Antallet nyregistrerte biler blir ofte sett på som en indikator på økonomisk temperatur i Norge. En strammere økonomi for mange, med kraftig prisstigning og flere renteøkninger, preger både markedet og folks valg ved kjøp av ny bil. Det viser også samlet verdi av nybilkjøpene i siste kvartal i 2023, sier Lundberg.

OFV trekker paralleller til bekymringer knyttet til boligmarkedet, spesielt nyboligmarkedet som opplever stor salgssvikt, og Norges Bank står overfor utfordringer med å balansere dette.

Forventer fortsatt sakte fart

Usikkerheten i økonomien, kombinert med høye drivstoff-, strøm- og matvarepriser, kan begrense handlingsrommet for nordmenn til å investere i nye biler.
- OFV forventer at første halvår 2024 vil fortsette å være preget av lav ordreinngang, selv om lanseringen av flere nye elbiler kan bidra til en positiv stimulans for markedet, sier Magnus Lundberg.OFV Verdirapport for 4. kvartal 2023 kan lastes ned her.


Noen hovedpunkter i OFV Verdirapport for 4. kvartal 2023:

  • Verdien av førstegangsregistrerte nye personbiler i 4. kvartal 2023 var 19,0 mrd. kroner - mot 43,6 mrd. kroner i 2022. Det er en nedgang på 24,6 mrd. kroner.
  • Totalverdien av førstegangsregistrerte nye personbiler i 2023 var på 72,7 mrd. kroner. Totalverdien gikk ned med 28,7 mrd. kroner (en nedgang på 28,6 prosent) sammenlignet med 2022.
  • Gjennomsnittsprisen for alle nye personbiler i 4. kvartal, uavhengig om de var privat- eller næringskjøp, var 605 034 kroner. Desember var måneden med høyest gjennomsnittspris på 629 270 kroner.
  • Næringsandelen for nye personbiler i 4. kvartal var 52,5 prosent.
  • Antall førstegangsregistrerte nye personbiler i 4. kvartal var 41 798, det var 51,5 prosent færre biler enn i samme kvartal i 2022.
  • I hele 2023 ble det registrert 47 363 færre (- 27,2 prosent) nye personbiler enn i 2022.


OFV Verdirapport presenteres kvartalsvis, og følger verdien av det norske nybilmarkedet gjennom året. Nå er verdirapporten for 4. kvartal 2023 klar, og den oppsummerer også totaltall for hele året. Her forteller OFVs salgssjef Magnus Lundberg kort om rapporten:


Aktuelle saker