Lavt nybilsalg i januar – nesten bare elbiler

Nybilsalget hadde svært lav fart i januar. Men for første gang var hele 92 prosent av alle førstegangsregistrerte nye personbiler elektriske.

01.feb. 2024

Av 5 122 førstegangsregistrerte nye personbiler i januar, var 4 717 elbiler. Kun 147 var rene bensin- og dieselbiler, resten var hybrider og ladbare hybrider. Foto: Shutterstock

Til sammen ble det kun registrert 5122 nye personbiler i januar. Det er langt under normalen for hva som vanligvis registreres av nye personbiler i januar. Sammenlignet med januar i 2022 er det en klar økning, men fjorårets januar-registreringer var det laveste noensinne for denne måneden, med bare 1859 nye personbiler.

- Registreringsantallet for nye personbiler i januar har normalt ligget på mer enn ni tusen biler. Så det er et svært lavt tall vi ser nå, og tyder på at bilbransjen har gått inn i 2024 uten store ordrereserver, i motsetning til foregående år. Året vi har lagt bak oss har tydelig vist at mange har en trangere økonomi på grunn av renteøkninger og prisstigninger, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

- Samtidig har nye avgifter og avgiftsøkninger for alle biler, og ikke minst at avgiftsfradraget for ladbare hybrider ble fjernet ved årsskiftet, gjort bilkjøp enda dyrere. Det merker både bilimportører og forhandlere, og ikke minst de som ønsker ny bil. Nå må bilselgerne kjempe hardt for å få i land kontraktene, sier Solberg Thorsen.

De 10 mest solgte bilmodellene i januar

Mer moderasjon hos nybilkjøpene

Bilmodellene som topper januarlisten viser også at det ikke er de store og dyre personbilene som dominerer – slik tendensen var for eksempel i rekordåret 2022.

- Nå velger de fleste nybilkjøpere modeller som ligger på et mer moderat prisnivå, slik de gjorde i fjor. Pris- og renteøkninger, som for mange hever terskelen for å kjøpe ny bil, er nok en del av forklaringen. Men de mange kampanjene fra bilforhandlere, med lavere priser og gunstige rente- og betalingsbetingelser, spesielt for mange elbiler, bidrar samtidig til at det nå er kjøpers marked, sier Solberg Thorsen.

Rekordhøy elbilandel

For aller første gang er hele 92,1 prosent av alle førstegangsregistrerte nye personbiler elektriske. Men det er kun etter én måned i det nye året, og det er foreløpig vanskelig å tro at elbilandelen vil holde seg på det høye nivået videre gjennom året. I januar 2023 var elbilandelen 66,5 prosent.

- Det fortsatt mange som både ønsker og trenger andre billøsninger enn de elektriske. Særlig gjelder dette rene bensinbiler og ladbare bensinhybrider. Totalt endte 2023 med en elbilandel på rundt 82 prosent, og det blir interessant å se hvor mange av de resterende 17 prosentene som hentes inn i løpet av 2024. Men at elbilandelen vil øke til rundt 90 prosent i år, er ganske sikkert, sier Solberg Thorsen.

Førstegangsreg. nye personbiler pr. drivstoff

Ikke bensin- og dieselforbud

2025-målet som er satt av myndighetene, innebærer at alle nye personbiler skal være utslippsfrie fra og med 1. januar 2025. Men det blir ikke – som mange kan ha fått inntrykk av – et forbud mot biler med bensin- eller dieselmotor.

- Det har våre stortingspolitikere bekreftet, og et forbud ville dessuten være i strid med EØS-reglene. Samtidig ser vi at regjeringen gjennom økninger i bilavgiftene for alle andre teknologier enn ren batteridrift, styrer mot en nær fremtid med bare nullutslippsbiler, sier han.

- Bør gjeninnføre Enova-støtten

Også varebilmarkedet har et relativt lavt antall nybilregistreringer i januar. Totalt ble det registrert

1 396 nye varebiler, mot 901 i samme måned i fjor. Det er omtrent tusen færre biler enn i en normal januarmåned. Og mens elbilandelen for nye personbiler var rekordhøy i januar, sank andelen elektriske varebiler til 37,2 prosent i år, mot 39,7 i fjor. Det er en nedgang på 2,5 prosentpoeng.
Dieselvarebilene dominerer fortsatt, og hadde en andel på 62 prosent i januar. Det ble registrert 864 nye dieselvarebiler, mens antallet elektriske endte på 519.

- Lette varebiler omfattes også av 2025-målet. Skal andelen elektriske varebiler økes raskt og i stort omfang, så krever det nye incentiver som gjør det mer attraktivt å velge elektrisk framfor andre biltyper. Derfor bør regjeringen gjeninnføre Enova-støtten og la den minst vare ut 2025, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Se alle hovedtall om bilsalget i januar her.

De 10 mest solgte bilmerkene i januar

Ulike kjøretøygrupper – førstegangsregistrerte nye


Aktuelle saker