Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?

5.-6. mars er det igjen klart for Norges største forskningsbaserte konferanse innen mobilitet og samferdsel, Mobilitet 2024. Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) og Transportøkonomisk institutt (TØI) er arrangør sammen med 19 sentrale aktører innen samferdselssektoren.

15.feb. 2024

*Billetter til konferansen kan du kjøpe her*

Mobilitet handler om hvordan mennesker og gods skal flyttes trygt, effektivt og bærekraftig. Det siste året har Norge opplevd naturkatastrofer der viktig infrastruktur ødelegges, og vi utfordres av krig, uro og høye kostnader. Dette har avdekket hvor sårbare vi er, og har en direkte påvirkning på mobilitet knyttet til folk, varer og tjenester.

Det blir stadig kortere tid til vi skal ha innfridd krevende klimamål. Vi spør derfor; hvilke energiformer vi skal satse på? Hvordan skal vi sikre trygg infrastruktur, men samtidig begrense naturinngrep? Og hvordan skal vi få til grønn mobilitet også utenfor store byområder? Teknologi og digitalisering er viktig for fremtidens transportsektor. Hva vil kunstig intelligens bety for samferdselssektoren når vi skal tenke nytt og utvikle effektive løsninger?

Dette er temaer vi vil løfte frem i fellesprogrammet, og enda flere temaer vil bli diskutert i 30 parallellsesjoner gjennom konferansens to dager.

Oversvømmelse på Rv 7 i Hallingdal, august 2023. Foto: Shutterstock

Ordfører kommer for å fortelle om sin opplevelse med naturkreftene

Anne Kari Eriksen, ordfører i Nesbyen, har de siste årene virkelig fått kjenne på naturkreftene. Nesbyen er spesielt utsatt for flom, og to ganger på kort tid har bygda mer eller mindre stått under vann. Eriksen kommer til konferansen for å fortelle om kommunens opplevelse av naturkreftene på nært hold, og erfaringer med beredskap i praksis.

I tillegg kommer komiker og sosiolog Harald Eia, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen, assosiert partner i Geelmuyden Kiese Geir Hågen Karlsen, Sigrun Aasland, daglig leder i Zero og Kristin Wist, avdelingsdirektør Nasjonal sikkerhetsmyndighet til konferansen.

Få med deg OFV på Mobilitet 2024

Tirsdag 5. mars kl. 13.30-14.30: Mobilitet i distriktene – er samkjøring løsningen?

Utenfor bysentra foregår pendlerreisene i stor grad med bil. Tidsbruk er en av de mest kritiske faktorene når valget står mellom ordinært kollektivtilbud eller privatbilen. Kan og bør samkjøring utfylle kollektivtilbudet i distriktene?

Gjennom samarbeid med kollektivselskaper og tilbud om et lite vederlag har selskapet “NaboGo” fått utrolige resultater rundt økt samkjøring. Hva har endret seg siden de tidligere forsøkene med samkjøring og hva er suksesskriterieriet for å lykkes med dette nå? Hvordan kan kommuner og fylkeskommmuner sette dette i et system?

Medvirkende: OFV, SINTEF, NaBoGo, AtB

Onsdag 6. mars kl. 12.45-13.45: I veien for hverandre - veibrukere møtes og snakker om utfordringer med å dele veien.

Vi samler ulike veibrukere for å peke på målkonflikter, utfordringer, hull i regelverk og mulige løsninger. Målsettingen er å tydeliggjøre behovet for samspill og forståelse om at veien må deles for alle transportformål og transportformer.

For oss er dette kjernen av de vi gjør - samler aktører og snakker sammen. Ofte lager hver enkelt transportform egen sesjon om sine utfordringer. Vi samler alle i rommet og prøver finne ut om vi har noe felles?

Medvirkende: OFV, Norges Trafikkskoleforbund, NHO Transport, Syklistenes Landsforening, Norges Lastebileier Forbund

Mer informasjon og billetter til konferansen finner du her.

Partnere Mobilitet 2024

Aktuelle saker