Nybilsalget: Laveste marsmåned på 15 år

Ikke siden 2009 har det vært registrert færre nye personbiler i mars måned enn i år. Sammenlignet med nybilsalget i mars 2023, ligger antall førstegangsregistrerte nye personbiler 50 prosent bak fjoråret. Kraftig prisvekst og høye renter får mange til å utsette eller nedprioritere nybilkjøpet.

02.apr. 2024

Det ble registrert 22 prosent færre nye personbiler i 1. kvartal i år, sammenlignet med samme periode i 2023. Foto: Shutterstock

Totalt fikk 9750 nye biler skilter på i mars, mot drøyt 19 000 i mars i fjor. Den store forskjellen på registreringstallene i mars i år sammenlignet med fjoråret, kan henge sammen med at det i år var færre registreringsdager i denne måneden fordi det var påske.
Samlet for første kvartal i år, er nedgangen i nybilregistreringene betydelig mindre enn for mars alene, men likevel vesentlig. Ved inngangen til april var det registrert
22 252 nye personbiler, det er drøyt 22 prosent færre enn på samme tid i fjor. Av disse var 20 073 elbiler – hele 90 prosent. Sakte, men sikkert fases nå rene bensin- og dieselbiler ut.

Velger mindre og rimeligere biler

Gjennom hele fjoråret, i takt med renteøkninger og kraftig prisstigning på mat, strøm og andre varer, kjente mange for alvor på en strammere økonomi. Og 2023 endte med et langt lavere nybilsalg enn de foregående årene.
- Vi ser tydelig at dette også har fortsatt inn i 2024. Nybilsalget, som gjerne er en slags temperaturmåler på folks økonomi, gjenspeiler de økonomiske utfordringene mange opplever, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).
I flere av årene vi har bak oss, med unntak av 2023, har lave renter, priser og god økonomi for mange, bidratt til høyt nybilsalg. Store og dyre biler har gjerne toppet salgslistene.
- Nå ser vi en helt annen tendens. Nybilsalget har gått kraftig ned, spesielt i mars, men også i første kvartal sett over tid. Og nå velger de fleste mindre og mer prismoderate nye biler enn gjennom de siste fem, seks årene, sier han, og tror dette vil prege nybilsalget framover. Ikke bare her hjemme, også i Europa og andre deler av verden.

Mange av de store bilprodusentene ser nå et stort marked i mindre, rimeligere biler, ikke minst elbiler, og dreier deler av produksjonen mot dette.

- I tiden framover kommer det mange nye mindre og rimeligere elbiler til det norske markedet. Det vil samtidig være biler som tilfredsstiller manges behov, og som fort kan utfordre merker og modeller som lenge har et godt feste i Norge, sier Solberg Thorsen.

De 10 mest solgte bilmerkene i mars - antall

De 10 mest solgte bilmodellene i mars - antall

Bruktmarked i motbakke

Også i Norges største «bilbutikk», bruktbilmarkedet, har det vært en nedgang i registreringstallene i første kvartal. Antall eierskifter endte på 111 205, som er en nedgang på snaut 10 prosent målt opp mot 2023.

- Nedgangen i bruktmarkedet er nok et tegn på at mange er mer moderate og forsiktige med pengebruken i en usikker tid. En del avventer nok nybilkjøp, og velger i stedet å beholde den bilen de har en stund til, sier Solberg Thorsen.
- Parallelt med dette ser vi også at vrakingstallene har gått ned. Så langt i år har rundt 18 000 personbiler blitt vraket i Norge. Det er 6,5 prosent færre enn i første kvartal i fjor, noe som understreker at en god del holder igjen litt ekstra og tyner det siste ut av bilen før de velger å vrake den.

Flere velger bruktimport

Mens antall ny- og bruktbilregistreringer har gått ned i mars og første kvartal, har det i samme periode vært et oppsving i bruktimport av personbiler i samme periode. Selv om totaltallet er relativt lavt, 962 personbiler så langt i år, er det en økning på nesten 22 prosent fra i fjor. Av disse er 68 prosent elbiler, og av de ti mest bruktimporterte, er det utelukkende merker og modeller som allerede er populære blant norske bilkjøpere.

- Økningen i bruktimporten henger nok sammen med at prisene på elbiler i Europa har flatet ut eller gått ned. Det gjør det mer interessant for enkelte å importere enn å kjøpe en tilsvarende bil her hjemme, sier Øyvind Solberg Thorsen. Han viser samtidig til at bruktimporten var ekstremt lav i 2023, og at tallene så langt i år ligger et godt stykke bak det som tidligere var normalnivået. I 2023 var det rekordstor eksport av brukte biler fra Norge til Europa. Eksporten vil sannsynligvis ikke være like stor i år, grunnet endringer i systemet for avgiftsrefusjon som ble innført 1. januar 2024.

10 på topp - bilmerker 1. kvartal 2024 - antall

10 på topp - bilmodeller 1. kvartal 2024 - antall

Markant økning i varebilsalget

Mens salget av nye personbiler går tungt, har det vært en markant økning i antall førstegangsregistrerte nye varebiler både i mars måned og gjennom førstekvartal. Økningen er på 11 prosent for mars og nesten 17 prosent for kvartalet. Det er fortsatt dieselvarebilene som topper registreringstallene, og av 6 478 nye varebiler har dieselbilene en andel på 61 prosent. El-varebilene har en andel på 38 prosent – på nivå med første kvartal i fjor.

Utvalget av el-varebiler, med priser, rekkevidde og utstyr som bransjene trenger, blir langsomt større. - Men det går fortsatt svært tregt i forhold til myndighetenes mål om at alle nye person- og varebiler skal være nullutslippsbiler fra 2025. For varebilene er nok toget gått for innfrielse av nullutslippsmålet i 2025, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Se alle hovedtall om bilsalget i mars og 1. kvartal her.

Nye personbiler pr. drivstoff 1. kvartal 2024


Aktuelle saker