Samferdselsteltet 2024: Sjekk ut programmet!

Fra mandag 12. august til torsdag 15. august, arrangerer OFV sammen med partnere debatter og sesjoner rundt spennende temaer, utfordringer og muligheter i samferdselssektoren.

04.jul. 2024

Statssekretær Tom Kalsås (Ap) åpnet Samferdselsteltet 2023. Foto: OFV

OFV ønsker alle velkommen til Samferdselsteltet. Teltet finner du på sørsiden av Tyholmen like ved Arendal gamle rådhus. Vi har 90 sitteplasser, servering av mat og drikke samt et stappfullt program.

Mandag 12.08

- Kl. 14:15-15.00: Biodrivstoff gir utslippskutt i dag! – Kan avgiftsregelverket bidra til å kutte utslippene enda mer? Arrangør: Zero og Preem

- Kl. 15:45-16:30: Den store bildebatten, Arrangør: AMCAR Norge

- Kl. 17:00-17:45: MC er mer populært enn noen gang – Vårt samfunnsansvar sett i perspektiv av nullvisjonen. Arrangør: Motorsykkelimportørenes Forening

- Kl. 18:00-19:00: Innsikt fra samferdselssektoren. Arrangør: OFV. Medvirkende: Mesta, Statens Vegvesen, NAF.

- Kl. 19:30-20:30: "Tittel kommer" Arrangør: KNA

- Kl: 21:00-22:00: Skurk eller helt? Hvilket bilde har vi av logistikk og transportbransjen? Arrangør: NHO Logistikk og transport


Tirsdag 13.08

- Kl: 08:00-08:45: Alle vil, men ingen får det til. Arrangør: Entur AS

- Kl: 09:15-10:00: Får bomring og gratis kollektivtransport oss til å parkere bilen? Arrangør: Transportøkonomisk institutt

- Kl: 10:30-11:15: Elektrifisering av tungtransporten – en viktig brikke for å redusere utslippene. Arrangør: Drivkraft Norge, Norges lastebileierforbund og Statens vegvesen.

- Kl: 13:00-13:45: Når må vi egentlig bygge nye veger? Arrangør: Statens vegvesen.

- Kl: 14:15-15:00: CMS KLUGE

- Kl: 15:45-1630: Konnekt

- Kl: 17:00-1745: Veien til grønnere nyttekjøretøy, hvordan får vi det til? Arrangør: Norsk elbilforening, Norges bilbransjeforbund, Bilimportørenes landsforening

- Kl: 18:00-1845: Nullutslippsløsninger i transport hos det offentlige, hva gjør de beste! Arrangør: DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring)

- Kl: 19:00-20:00: Innsikt fra samferdselssektoren Arrangør: OFV

- Kl: 20:00-21:00: Den store samferdselsdebatten Arrangør: OFV


Onsdag 14.08

- Kl. 08:00-08:45 Arrangør: Statens Vegvesen.

- Kl: 09:15-10:00 Norge – verdens beste på bærekraftig reiseliv Arrangør: Avinor

- Kl 10:30-11.15 Vil vi nå Norges klimamål med den nye NTP? Arrangør: Bane NOR SF

- Kl: 11:45-12:30 Forskning og innovasjon i anleggsbransjen: Slik når vi klimamålene! Arrangør: VIA-Næringsklyngen for transportinfrastruktur, Nye veier og Statens vegvesen.

- Kl: 13:00-14:45 E134 som føretrekt aust-vest samband med arm til Bergen. Arrangør: E134 Haukelivegen AS

- Kl: 14:15-15:00 Digitale og mobile: Hvordan er generasjon Z i trafikken?
Arrangør:
Trygg trafikk

- Kl: 15:30-16:15 Kollektivtrafikken på Østlandet – hvilke muligheter har vi, og hva er best for de reisende? Arrangør: Jernbanedirektoratet

- Kl: 16:45-17:30 Luftfartstilsynet

- Kl: 17:45-18:30 Rassikring trygger samfunn og gir klimatilpasning i praksis – men prioriterer vegeierne våre det? Arrangør: Nasjonal rassikringsgruppe

- Kl: 19:00-20:00 Innsikt fra samferdselssektoren. Arrangør: OFV

- Kl: 20.00-21:00 Har vi en mobilitetsindustri i Norge om 10 år? Arrangør: ITS Norway, VIA-Næringsklyngen for transportinfrastruktur og Nordic innovation

- Kl: 21:30-22:30 Hvordan sørge for utslippsfri grensekryssende trafikk i Norden? Arrangør: Norsk hydrogenforum


Torsdag 15.08

- Kl: 08:00-08:45 FROKOST: Når brøytebilsjåføren blir digital Arrangør: Mesta

- Kl. 09:15:19:00 Sporveiene

- Kl: 10:30-11:15 OFV

- Kl: 11:45-12:30 Foreløpig tittel: Fremtidens bilmarked Arrangør: BIL

- Kl: 13:00-13:45 Nullutslipp fra transport – mer og raskere infrastrukturbygging Arrangør: SINTEF

- Kl: 14:15-15:00 Hvor skjer det neste gang? Kan vi stoppe ulykker på det norske skoleveier? Arrangør: Syklistforeningen

- Kl: 15:45-16:30 Grønn transport koster Arrangør: Norges Lastebileier-Forbund

- kl. 18:00-19:00 Innsikt fra samferdselssektoren Arrangør: OFV
Aktuelle saker