Taktskiftet i totalverdien fortsetter inn i 2. kvartal

Totalverdien i 2. kvartal 2024 ble 21,1 milliard kroner på registrerte personbiler, en nedgang på 0,8 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Økonomisk usikkerhet og økte levekostnader antas å ha ført til at flere husholdninger prioriterer kjøretøy som er billigere i innkjøp og har lavere driftskostnader.

05.jul. 2024

Foto: Shutterstock

Noen hovedpunkter i OFV Verdirapport – 2. kvartal 2024:

Personbiler

  • Gjennomsnittsprisen på nyregistrerte biler fortsetter å falle. Økonomisk usikkerhet gjør at behovet til bilkjøpere dekkes ut fra egenskaper og lommebok mer enn med hjertet.
  • Bilprisene gått ned med 1,3 %. Prisreduksjonen reflekterer et konkurransepreget marked, og lavere priser kan fortsette å bidra til å stimulere bilsalget i kommende måneder.

Varebiler

  • Totalverdien for varebiler endte på 6,2 mrd kroner i 2. kvartal. Dette er en økning på +1,4 mrd kroner sett mot samme periode i fjor.
  • Næringsandelen ble på hele 99,3% for varebiler, en økning på 0,2 prosentpoeng mot samme periode i fjor.


Les hele rapporten her:


Aktuelle saker