Bård Hoksrud til OFVs frokostmøte: Hvilken vei tar veipolitikken?

Høyre og FrP lovet omfattende veipolitiske endringer, og mye gjøres. Men hva skjer framover - innføres minstestandarder for hovedveinettet? Får vi en motorveiplan og et uavhengig Vegtilsyn? På OFVs frokostmøte 3. februar tar statssekretær Bård Hoksrud (FrP) for seg regjeringens arbeid med strukturendringer i veipolitikken.

Les mer

I løpet av snaue to timer på en helt vanlig tirsdag, byr OFV på en litt uvanlig frokost: Viktige veipolitiske saker står på menyen, blant annet servert av statssekretær Bård Hoksrud som vil presentere ulike struktursaker som regjeringen arbeider med. Even K. Sund fra Statens vegvesen vil snakke om standarden på veinettet.  

Til slutt blir det debatt og samtale om hva skal til for å få pålitelige og effektive veier i Norge. Her møter du statssekretær Bård Hoksrud (FrP), Eirin Sund (A) Helge Orten (H) og Hans Fredrik Grøvan (KrF) fra Stortingets Transportkomité samt OFVs direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Møtet finner sted i Lille festsal på Hotel Bristol i Oslo, tirsdag 3. februar fra 08.00 – 09.45. Det blir enkel frokostserving.

Sett av dato og tidspunkt i kalenderen, og meld deg på allerede nå. Du melder deg på frokostmøtet her. Vi ønsker deg hjertelig velkommen og gleder oss til å se deg på årets første frokostmøte! NB! Begrenset antall plasser - vær rask med påmelding!

PROGRAM: 0800 til 0815: Frokostservering 0815: Åpning v/Øyvind Solberg Thorsen - OFV 0820 til 0840: Faktabakgrunn: Standarden på vegnettet i Norge v/Even K. Sund – Statens vegvesen 0840 til 0900: Strukturendringer Statssekretær Bård Hoksrud 0900 til 0940: Hva skal til for å få pålitelige og effektive veier i Norge? Eirin Sund (A), Bård Hoksrud (FrP), Helge Orten (H), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Øyvind Solberg Thorsen. Ordstyrer: Karin Yrvin, OFV

Sted: Lille festsal på Hotel Bristol i Oslo

Dato: 21.01.2015
Tidspunkt: 08:00 - 09:40