Null utslipp - null risiko?

Omleggingen fra fossil til utslippsfri transport er i full gang i Norge, og her ligger vi helt i tet i global sammenheng. Samtidig har norske myndigheter satset nesten alt på én hest: elektrifisering gjennom biler med lading via kabel. Hvordan påvirker dette samfunnssikkerheten vår? Har Norge planlagt godt nok for overgangen til en utslippsfri veitrafikk, og vil vi som samfunn være bedre tjent med en teknologinøytral tilnærming til biltrafikken?  OFV får besøk av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, forskere og representanter fra bransjen for å diskutere disse problemstillingene på etter jobben-treff 28. mai. OFV ønsker velkommen kl. 16.00, og oppfordrer alle til å være ute i god tid slik at vi unngår trafikkork i heisen. Både inngang 4A og 4B kan benyttes!

Les mer

Program

16.00-16.10

Velkommen og bakgrunnen for møtet

v/Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV


16.10-16.40

Er et elektrifisert samfunn et trygt samfunn?

Om samfunnssikkerhet generelt og i transportsektoren spesielt

v/Samfunnssikerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp)


16.40-17.10

Utfordringer på veien til elektrifisering i Europa

v/Per Kågeson, forsker og samfunnsdebattant


17.10-17.25

Har vi sikker strømtilførsel og nok strøm, fra sol, vann og vind til bil?

v/Øyvind Leistad, markedsdirektør, Enova


17.25 – 17.40

Fordeler og ulemper med flere energikilder.

v/Steffen Møller-Holst, markedsdirektør, bærekraftig energiteknologi, SINTEF


17.40-17.50

Fra bensinstasjon til energistasjon

v/ Snorre Skeie, nettverksdirektør, Circle K


17.50-18.00

Behovet for en helhetlig strategi på energiforsyningsområdet.

v/Øyvind Solberg Thorsen, direktør, OFV

Sted: Jernbanetorget 4A og B - bruk begge inngangene

Dato: 28.05.2019
Tidspunkt: 16:00 - 18:00