Fremlegging av OFV Verdirapport for 3.kvartal 2023: det norske nybilmarkedet – i kroner og øre

Torsdag 5. oktober inviterer Opplysningsrådet for veitrafikken til pressetreff


Nybilsalget er nede i sneglefart. Men hvor stort er egentlig nybilmarkedet – målt i kroner? Hvordan utvikler markedet seg i lys av renteøkninger og prisstigning?
Hvilken verdi snakker vi egentlig om – og hvordan utvikler markedet seg? Torsdag 5. oktober kl. 11.00 legger vi fram OFV Verdirapport for 3.kvartal 2023.

- I en tid med kraftige renteøkninger og sterk prisstigning som rammer mange, både privatpersoner og næringsliv, er det interessant å se hvordan dette virker inn på nybilmarkedet i Norge, sier salgssjef Magnus Lundberg i OFV.
OFV Verdirapport presenteres kvartalsvis og følger verdien av det norske nybilmarkedet gjennom hele året. Litt på samme måte som rapportene som viser utviklingen i boligmarkedet.


Dette er OFV Verdirapport:

  • Tar pulsen på verdien av det norske nybilmarkedet – målt per kvartal og med en årlig oppsummering i 4. kvartal.
  • Gir komplett oversikt over hva verdien av nye biler utgjør i kroner ved kjøp.
  • Følger utviklingen av bilmarkedet over tid i verdi, og viser det økonomiske omfanget som nye personbiler samlet representerer i norsk økonomi.
  • Synligjør prisutvikling over tid, omsetningen av nye personbiler i kroner, hva gjennomsnittsbilen koster ny og hvor mye avgifter staten henter inn gjennom denne omsetningen.


Arrangementet blir også strømmet her


Les mer

Sted: Jernbanetorget 4A (Oslo)

Dato: 05.10.2023
Tidspunkt: 11:00 - 11:30