Frokostmøte: 2000-2022: En "bilrevolusjon" i Norge

På 20 år har personbilen og den norske bilparken endret seg radikalt. OFV inviterer til frokostmøte 23. november der vi lanserer en fersk rapport som i tall og fakta sammenfatter det store personbilskiftet: De teknologiske og fysiske endringene, fra bensin- og dieseltopp til elbiltopp - og synliggjøring av hvordan norsk bilavgiftspolitikk har påvirket dagens bilpark.

Les mer

Til frokostmøtet kommer politikere, bransjefolk og andre, og med utgangspunkt i den nye rapporten «2000 – 2022: Personbilen og bilparken i endring», setter OFV søkelyset på hvordan det norske personbilmarkedet har endret og utviklet seg gjennom denne perioden.

Fra bensin og diesel til elbiler

«Gjennomsnittsbilen» i 2000 kan ikke sammenlignes med dagens «gjennomsnittsbil». Mens bensinbilen dominerte i 2000, ble dieselbilen «favorisert» i 2007 og nådde toppen i 2011. Siden satte elbilsalget fart fra 2014.

Bil- og avgiftspolitikken

Norsk bil- og avgiftspolitikk har i stor grad bidratt til å forme dagens bilpark. Mange vil mene at de store endringene gjenspeiler summen av den bilpolitikken som har vært ført.

Og hva nå?

Vi tar for oss endringene som har skjedd - med personbilen i seg selv, konsekvenser av bil- og avgiftspolitikken og hvordan dette vil prege morgendagens bilpark. Vi spør blant annet:

Hva blir de riktige rammebetingelsene for personbilen framover? Vil nye avgifter bremse elbilsalget og påvirke veien mot 2025-målet? Klarer vi å skifte ut bilparken i ønsket tempo?

Program

08.00-08.30: Kaffe og enkel frokost

08.30 Velkommen

08.35-08.55: Presentasjon av rapporten «2000-2022: Personbilen og bilparken i endring»
ved Øyvind Solberg Thorsen, direktør i OFV

08.55-09.20: Panelsamtale og debatt med stortingspolitikere
Deltakere: Frode Jacobsen, Ap, Hans Andreas Limi, Frp, Liv Kari Eskeland, H og Ola Elvestuen, V.
ved Rikard G. Knutsen, fagsjef OFV

09.20-09.50: Hva skjer - og hva må gjøres - når bilen og bilparken endrer seg?
Deltakere: Ida Krag, BIL, Egil Steinsland, NBF, Jon Winding Sørensen, Bilforlaget, Hilberg Ove Johansen, AmCar Norge og Thomas Iversen, Forbrukerrådet.
ved Mikkel Friis, kommunikasjonssjef OFV

09.50-10.00: Oppsummering
ved Øyvind Solberg Thorsen, direktør i OFV

Sted: Jernbanetorget 4a, 0154 Oslo

Dato: 23.11.2022
Tidspunkt: 08:00 - 10:00