Frokostmøte: Kvaliteten på det norske veinettet

På oppdrag fra OFV har Vista Analyse utarbeidet rapporten "Kvaliteten på det norske veinettet - status og utvikling for riks- og fylkesveier". Erlend Dysvik fra Vista Analyse AS presenterer rapporten med kommentarer fra aktuelle aktører.

Meld deg på frokostmøtet her.

Les mer

Sted: Zoom-møte

Dato: 27.01.2021
Tidspunkt: 08:30 - 10:00