Frokostmøte og debatt: Grønne veier til Oslo?

Stor-Oslo vokser kraftig: Hvilken plass skal veiene ha, og hvordan løse storbyenes trafikkutfordringer på et hardt presset veinett? Hva betyr nytt byråd for E18 og Oslo-pakke 3? Tirsdag 3. november møtes politikere og fagfolk til debatt – uten støyskjerm.

Les mer

Forrige frokostmøte ble flyttet på grunn av byråds-forhandlingene i Oslo, men tirsdag 3. november kl. 08.00er det altså klart for faglig påfyll og frisk debatt.


Da skal Oslo-pakke 3 og storbyenes veiutfordringer brettes ut. Også planene for en ny E18, som skal gi punktlige busser i egen køfri trasé, sykkelvei fra Asker til Oslo, mindre kø og effektiv trafikk, står på dagsorden.

Samferdselsdepartementets statssekretær John-Ragnar Aarset, Statens vegvesen, Virke og sekretariatet for Oslopakke 3 tar for seg planer og utfordringer. Etterpå møtes John-Ragnar Aarset fra Høyre og representanter for Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti til debatt.

Sted: Lille festsal på Hotel Bristol i Oslo

Dato: 17.10.2018
Tidspunkt: 08:00 - 09:50