Frokostmøte om broene og veinettet i Norge

Før jul publiserte VG tilstands­rapporter fra Norges 17.000 broer på riks- og fylkesvei, som viste at et flertall av broene ikke kontrolleres slik de skal. Dette - og veinettet i Norge - er tema på OFVs frokostmøte 29. januar.

Les mer

Nesten 1.100 broer har store eller kritiske skader for bæreevne eller trafikksikkerhet. VG dokumenterte mangelfull oppfølging av inspeksjonsrutiner på broer, og dette framstår som systemsvikt. Hvorfor har det blitt slik, og hva kan gjøres for å sikre best mulig oversikt og oppfølging av vedlikeholdsbehovet? spør OFV på frokostmøtet.

Forfallet på riks- og fylkesveiene er også av slike dimensjoner at de årlige bevilgningene til vedlikehold ikke på langt nær er nok til å stanse ytterligere forverring av veinettet. Samtidig ser vi at oppfølgingen av EUs tunneldirektiv gjør at en stor del av vedlikeholdsmidlene vris til oppgradering av tunneler, på bekostning av broer, drenering og veiutstyr.

OFV inviterer til frokostmøte hvor vi setter tilstanden på broene og resten av veinettet på dagsorden. Her blir det både faglig oppdatering og politikernes syn på disse viktige sakene.

Sted: Håndverkeren, Mestersalen, Rosenkrantzgate 7, Oslo

Dato: 19.10.2018
Tidspunkt: 10:00 - 14:00