Mobilitet 2021 - Rethink Mobility: Transport og reisevaner etter Covid-19

Norges viktigste mobilitetskonferanse avholdes digitalt 16.- 17. februar 2021. Konferansen er gratis for alle deltagere.

Les mer

Mobilitet 2021 er årets viktigste møteplass for alle som jobber med eller har interesse for samferdsel- og mobilitetsspørsmål. Hvordan Covid-19 har påvirket vår mobilitet og hvilke langsiktige endringer vi kan vente oss, er hovedtema for konferansen. Det blir også foredrag og diskusjoner om grønn omstilling og en rekke andre viktige og vanskelige utfordringer.

Konferansen er en faglig arena med rom for debatt og refleksjon, hvor forskning og kunnskap formidles, politikk utvikles, tanker brynes og gode idéer deles. Sentrale personer innen forskning, politikk, næringsliv og forvaltning holder innlegg. Som deltaker blir du med i et fellesskap for å finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

På grunn av Covid-19 pandemien blir konferansen heldigital.

Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV) og Transportøkonomisk institutt (TØI) er arrangør sammen med 17 sentrale sentrale aktører innen samferdselssektoren.

Les mer om konferansen og meld deg på her.

Program

Tirsdag 16. februar

09.00-10.30

Åpningssesjon: Mobilitetsutfordringer: Covid-19 og grønn omstilling

Ansvarlig arrangør: Programkomiteen

Pause

10.45-11.45

Hvordan snu nedgangen i kollektivtransporten og skape et mer bærekraftig mobilitetstilbud?

Ansvarlig arrangør: NHO Transport/ Kollektivtrafikkforeningen/NAF/Ruter

11.45-12.45

Nye reisemønstre etter Covid-19: Billettløsninger for fleksilisten

Ansvarlig arrangør: Ruter/ Kollektivtrafikkforeningen/NHO Transport/NAF

Pause

13.00-14.00

Innovasjon og nye trender innen bylogistikk og varelevering

Ansvarlig arrangør: TØI

Pause

14.15-15.00

Lange reiser: Vil menneskelige behov bringe reiseadferden tilbake i gamle spor?

Ansvarlig arrangør: Avinor og TØI

15.00-16.00

Politisk debatt

Ansvarlig arrangør: OFV

Onsdag 17. februar

09.00-10.00

Samfunnsnytte av veiinvesteringer

Ansvarlig arrangør: OFV og TØI

10.00-11.00

Kan man oppnå økt effektivisering og bærekraft gjennom digitalisering og automatisering av jernbanesektoren?

Ansvarlig arrangør: ITS Norway

Pause

11.15-12.15

Hva kan gårsdagens reisevaner si om hvordan vi vil reise i fremtiden?

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen

12.15-13.15

Covid-19 og utfordringer for godstransporten

Ansvarlig arrangør: NLF I samarbeid med TØI og SINTEF

Pause

13.30-14.30

Er sjøveien en del av løsningen i en bærekraftig godstransport?

Ansvarlig arrangør: Kystverket og SINTEF

14.30-15.30

Hvordan lykkes med konkurransedyktige nullutslippsløsninger i transportsektoren?

Ansvarlige arrangører: SINTEF og Norsk Hydrogenforum

15.30-16.00

Reduksjonsplikt: Et bedre virkemiddel for å redusere utslippene i transportsektoren?

Ansvarlig arrangør: Drivkraft Norge

Samarbeidspartnere

Transportøkonomisk Institutt (TØI)

Mobilitet 2021

Sted: Zoom

Dato: 16.02.2021
Tidspunkt: 09:00 - 16:00