Mobilitet 2022 - 23. og 24. mai

Mobilitet 2022 er årets viktigste møteplass for alle som jobber med eller har interesse for samferdsel- og mobilitetsspørsmål.

Konferansen er en faglig arena med rom for debatt og refleksjon, hvor forskning og kunnskap formidles, politikk utvikles, tanker brynes og gode idéer deles. Sentrale personer innen forskning, politikk, næringsliv og forvaltning holder innlegg. Som deltaker blir du med i et fellesskap for å finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) og Transportøkonomisk institutt (TØI) er arrangører sammen med 16 sentrale sentrale aktører innen samferdselssektoren.

Programmet og lenke til påmelding er lagt ut på konferansens hjemmeside: Mobilitet 2022

Les mer

Sted: Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus' gate 3, 0155 Oslo

Dato: 23.05.2022
Tidspunkt: 09:00 - 15:30