Mobilitet2020 - samferdselssektorens møteplass!

Klimautfordringer, trafikksikkerhet, urbanisering og fremtidige mobilitetstrender er på dagsorden når samferdselssektoren samles for å diskutere de virkelig store utfordringene. Dette er en arena for gode ideer og kunnskapsdeling med flat struktur. Her vil du møte forskere, politikere, og  personer fra forvaltning og næringsliv. Sammen tar vi samferdselssektoren ett skritt videre!

Les mer

Dette er møteplassen for alle som jobber med, eller har interesse for samferdsels- og mobilitetsspørsmål. 

Mobilitet 2020 er for deg som arbeider med å skape god balanse mellom fremtidsvisjoner, effektivitet og miljøvennlig mobilitet. Konferansen passer også for deg som vil være oppdatert på trender og utviklingen innenfor mobilitet.

Les mer om konferansen og meld deg på her.

Program

18 sentrale aktører innen samferdselssektoren deltar i programarbeidet og utvikler konferansen. Dette sikrer en bred forankring i miljøet. På konferansen belyses og drøftes de viktigste spørsmålene i sektoren. 

Se foreløpig program her!

Samarbeidspartnere

Transportøkonomisk institutt (TØI)

SINTEF

Kollektivtrafikkforeningen

ITS Norge

Kystverket

Norsk lastebileier-forbund

NAF

Avinor

Drivkraft Norge

Jernbanedirektoratet

Ruter

Hovedorganisasjonen Virke

Statens vegvesen

Nye veier

Trygg Trafikk

NHO Transport

Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA)

Sted: Clarion Hotel Oslo

Dato: 04.02.2020
Tidspunkt: 10:00 - 15:30