OFV inviterer til frokostmøte om fylkesveiene

Onsdag 27. mars legger OFV frem Fylkesveienes transportplan.

Les mer

OFV har over lengre tid jobbet med å rette fokus mot tilstanden til det norske fylkesveinettet. Resultatet er et dokument vi har valgt å kalle Fylkesveienes transportplan. Onsdag 27. mars legger vi frem dette dokumentet. Frokostmøtet holdes på Mesh i Oslo sentrum, kl. 08:00-10:00.

Direktør i OFV, Øyvind Solberg Thorsen, vil presentere Fylkesveienes transportplan. I tillegg bli det innlegg om betydningen av fylkesveinettet, balansegangen mellom nasjonale interesser og lokalt selvstyre, og representanter fra norsk jordbruk, fiskeindustri og varehandel vil diskutere utfordringer knyttet til næringstransport på fylkesveiene.

Vi sees på Mesh den 27. mars!

Program

08.00 – 08.05 Velkommen

08.05 – 08.25 Fylkesveienes Transportplan

v/Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV

08.25-08.40 Veien videre

v/Helge Orten (H), leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen 

08.40 – 08.55 Et fragmentert fylkesveinett? – standarder og fravik

v/Marius Slinde, Statens vegvesen 

08.55-09.15 Finansieringens vei

v/Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd, Hedmark

09.15-09.30 Veiens betydning for oss

  • Åge Klepp, fagsjef næringspolitikk og innovasjon, Norsk Landbrukssamvirke,
  • Sindre Finnes, fagsjef Bransje- og industripolitisk avdeling, Norsk Industri

09.30-09.45 Spørsmålsrunde/samtale mellom innlederne.

Sted: MESH, Tordenskioldsgate 3, Oslo

Dato: 27.03.2019
Tidspunkt: 08:00 - 10:00