Webinar - OFV Statistikk Basis

Her er lenken til webinar OFV Statistikk

Les mer

OFV Statistikk er et nyttig verktøy for forhandlere, importører, forsikringsselskaper, finansieringsinstitusjoner, offentlige etater, organisasjoner, presse og alle som trenger en komplett oversikt over den norske kjøretøyparken til enhver tid. Enten det gjelder enkeltkommuner, fylker, regioner eller hele landet. 

Viktige nye funksjoner
Alt man kunne gjøre i «registreringsstatistikken», kan man også gjøre i nye OFV Statistikk. Men i tillegg kan man få langt bedre oversikt over markedet, og hente ut mye mer data og informasjon. Du kan f. eks:

  - Få flere registreringstyper og langt flere kjøretøygrupper
  - Få ukentlig oppdatert kjøretøybestand 
  - Ha tilgang til statistikken via APP 
  - Definere egne områder, for eksempel sette sammen egne salgsdistrikter 
  - Søke på selskaper du vil følge: Hva slags bilpark har de? Hvor mange, og hvilke modeller? 
  - Bruke modulen «Finn kjøretøy» til å finne bruker/eier på et kjøretøy
  - Få mail når det er endringer i kjøretøyflåte på bedrifter eller kjøretøy du følger 
  - Søke raskere, dypere og mer effektivt 
  - Enkelt lage avanserte rapporter og analyser– og lagre dine favorittoppsett

På lanseringen blir det en gjennomgang av det nye verktøyet og alle mulighetene som ligger i OFV Statistikk. 

Danske erfaringer – og piloterfaringer 
Vårt nye verktøy er utviklet i samarbeid med danske kolleger i DBI IT, som i lang tid har benyttet et lignende verktøy. Dette brukes i dag av store deler av dansk bilbransje og relaterte virksomheter. Representanter fra DBI IT vil dele sine erfaringer med oss, og gi innspill til hvordan OFV Statistikk kan brukes. 

I tillegg vil også en av våre pilotkunder fra Volvo Car Norway dele sine erfaringer med bruken av nye OFV Statistikk.

Program

1300 – 1315:
Velkommen -
v/adm.dir Øyvind S. Thorsen, OFV

1315 – 1325:
Hva er OFV Statistikk og hvorfor? -
v/salg- og markedsdir. Laila Mikalsen, OFV

1325 - 1400:
Demonstrasjon av OFV Statistikk -
v/konsulent Klaus Bernhof Jakobsen, DBI IT

1400 – 1415:
Erfaringer fra Danmark -
v/salgsdirektør Peter Andersen, DBI IT

1415 – 1425:
Vår erfaring som testkunde -
v/bruktbilsjef Naveed Liaquat, Volvo Car Norway

1425 – 1430:
Avslutning og takk for deltakelsen

Sted: Webinar

Dato: 26.08.2020
Tidspunkt: 13:00 - 14:30