Bilsalget i 2015

I 2015 ble det registrert 150 686 nye personbiler i Norge. Vi må helt tilbake til 1985 og 1986 for å finne to år med flere førstegangsregistrerte nye personbiler. Tar vi med bruktimporten ble det registrert totalt 172 442 personbiler i fjor. Det gjør at 2015 ble det nest største bilåret i historien, bare slått av 1986 med totalt 175 885 personbiler.

Her er de mest solgte personbilmerkene i 2015 representert med sine respektive bestselgere, Volkswagen Golf, Toyota Auris, Volvo V70/XC70, BMW i3, Ford Mondeo og Nissan Leaf.

Antall førstegangsregistrerte nye personbiler i 2015 ble 150 686, det er 4,5 % (+6484) flere enn i 2014. Det ble bruktimportert 21 756 personbiler i 2015. Dette er 3001 færre (-12,1 %) enn i 2014. I tillegg ble det foretatt 465 343 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg) i 2015, noe som er 27 887 flere (+6,4 %) enn i 2014. 

Bilmarked i endring
Bilmarkedet i Norge er i endring. I 2015 fikk elbilene en markedsandel på 17,1 prosent, en økning på 4,6 prosentpoeng sammenlignet med 2014. Antall ladbare hybrider opplevde en kraftig økning i 2015 som en følge av at tilbudet av slike biler ble mye større. I 2014 ble det registrert 1678 ladbare hybrider i Norge, i 2015 økte antallet til 7964 biler, en økning på 374 prosent. Samtidig ble dieselandelen kraftig redusert, fra 48,8 prosent i 2014 til 40,9 prosent i 2015.

Næringsandelen ble 42,6 %
Næringsandelen for personbiler registrert i 2015 var 42,6 %, mens den i 2014 var 47,4 %.

33 254 nye varebiler
Det ble registrert 33 254 nye varebiler i 2015, det er 3643 flere (+12,3 %) enn i 2014. Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom (1988), ble det registrert 31 266 varebiler i 2015. I 2014 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 27 786.   

Gjennomsnittsutslippet CO2-utslipp for nye personbiler sank til 100 g/km
I 2015 ble CO2-utslippet for nyregistrerte personbiler 100 g/km, 10 g/km lavere enn i 2014. For personbilene med bensinmotor ble utslippet uforandret fra 2014 - 119 g/km. Utslippet fra personbilene med dieselmotor ble redusert med 1 g/km til 132 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i 2015 (endring i forhold til 2014):

  • Alle personbiler 100 g/km (-10 g/km)
  • Bensinbiler 119 g/km (+-0 g/km)
  • Dieselbiler 132 g/km (-1 g/km)

Hovedårsaken til den store reduksjonen i samlet gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler er den store andelen elbiler med nullutslipp og en økende andel lavutslippsbiler (biler med utslipp under 50 g/km CO2).

Redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
CO2-utslippet fra varebiler klasse 2 ble i 2015 164 g/km, 7 g/km lavere enn i 2014.

Registrerte personbiler fordelt på CO2-utslipp
I 2015 ble det registrert 25 788 biler med nullutslipp, i 2014 var antallet 18 094 personbiler. Det ble registrert 7727 personbiler med CO2-utslipp i intervallet 1 til og med 50 g/km, i 2014 var det 1676. Videre ble det registrert 33 957 personbiler med CO2-utslipp med 51 til og med 110 g/km i 2015, tallet for 2014 var 34 922, en endring med -2,8 %.

40,9 % dieselandel
I 2015 var dieselandelen 40,9 %, mens den i 2014 var 48,8 %.

12,4 % personbiler med hybriddrift
Det ble registrert 18 711 nye personbiler med hybriddrift i 2015, 59,9 % flere enn i 2014. Det ga en markedsandel på 12,4 %, mens markedsandelen for personbiler med hybriddrift var 8,1 % i 2014. 7964 av de nye personbilene med hybriddrift som ble registrert i 2015 var ladbare. I 2014 var 1678 av de nye personbilene med hybriddrift ladbare.

Det ikke registrert varebiler med hybriddrift, i 2015 eller i 2014.

25 788 nye nullutslipp personbiler
Det ble registrert 25 788 nye personbiler med nullutslipp i 2015, en økning på 42,5 % i forhold til 2014 da det ble registrert 18 094 nye personbiler med nullutslipp. Med unntak av 9 biler med hydrogendrift var de resterende nullutslipp personbilene elbiler. I 2014 var 4 av de nyregistrerte nullutslipp personbilene med hydrogendrift.

I 2015 ble det bruktimportert 5122 personbiler med nullutslipp personbiler, mens tallet for 2014 var 3063. I 2015 ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 30 910 personbiler med nullutslipp. Samme tall for 2014 var 21 157.

712 nye nullutslipp varebiler
Det ble registrert 712 varebiler med nullutslipp 2015, i 2014 ble det registrert 555 nullutslipp varebiler. Det ble bruktimportert 55 nullutslipp varebiler i 2015, mens det i 2014 ble bruktimportert 22. Alle varebilene med nullutslipp er elektriske.

37,7 % firehjulsdrift
37,7 % av de nyregistrerte personbilene i 2015 hadde firehjulsdrift. I 2014 var firehjulsdriftandelen 34,0 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 5196 nye lastebiler i 2015, dette er 249 færre (-4,6 %) enn i 2014. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (784), ble det registrert 4412 lastebiler i 2015. I 2014 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 4743.

Totalt ble det registrert 970 nye busser i 2015, det er 45 færre (-4,4 %) enn i 2014.


Kontaktpersoner statistikk, rapporter og markedsanalyser

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 00 706
tg@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Spesialrådgiver
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no

Darko Skaljak

IT-konsulent
Tlf: 404 90 395
ds@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
ml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no

Helena Celius

Customer Satisfaction Manager
Tlf: 980 29 774
hc@ofv.no