Bilsalget i desember og hele 2006

I desember 2006 ble det registrert 11 033 nye personbiler. Det er 1 094 flere enn i desember 2005, en økning på 11,0 %. I 2006 ble det totalt registrert 109 164 nye personbiler, en nedgang på 0,7 % sammenlignet med 2005.

Subaru Forester var mest solgte personbil i desember 2006 med 12 % markedsandel denne måneden.

Avgiftsomleggingen påvirket nybilsalget sterkt i desember 2006. Desember 2006 er spesiell; bare to ganger tidligere er det registrert flere personbiler i desember, i 2004 og i toppåret 1985.

Enda mer spesiell er merke og modellfordelingen. Som en følge av avgiftsomleggingen fra 1.1.2007 ble det i desember registrert unormalt mange personbiler med firehjulstrekk og bensinmotor, samt store firehjulstrekkere i høyere prisklasser. Dette er biler som har gått til dels mye opp i pris etter årsskiftet. Flere detaljer om merker og modeller finnes på vår hjemmeside www.ofv.no.

I desember ble det registrert 11 033 nye personbiler. Det er 1 094 flere enn i desember 2005, en økning på 11,0 %. Sammenlignet med gjennomsnittet for desember måned de 10 foregående årene, er tallet for desember 2006 43,5 % høyere.

I 2006 ble det totalt registrert 109 164 nye personbiler, en nedgang på 0,7 % sammenlignet med 2005.

De næringseide personbilene utgjorde i desember 53,4 % av de nye personbilene. Tilsvarende for desember 2005 var 44,6 %. Akkumulert næringsandel for 2006 ble 39,1 %. 

Ny registreringsrekord for varebiler
Det ble satt en solid registreringsrekord i desember med 6 171 nye varebiler. Det er hele 2 697 flere (+ 77,6 %) enn i desember 2005, og 1 874 flere enn forrige rekord fra november 2006. Campingbilene sto for en stor del av denne økningen. Det ble registrert hele 613 campingbiler i desember 2006 mot 43 i desember 2005. Dieselandel på 41,1 % i desember Andelen nye dieseldrevne personbiler endte på 41,1 % i desember. Til sammenligning var dieselandelen i desember 2005 50,3 %.

Ser vi 2006 under ett valgte 48,3 % av nybilkjøperne dieselmotor i sin nye personbil, en ganske stor økning i forhold til 2005 da andelen var 39,3 %. 

Ny månedsrekord i 4WD: Flere enn 6 av 10 personbiler med firehjulstrekk
I desember ble det registrert 6 903 nye biler med firehjulstrekk, en andel på hele 62,6 %. Andelen i desember 2005 var 27,6 %. Akkumulerte tall for 2006 viser at 4WD-andelen ble på 30,6 %.

Bruktimporten i desember ble 51,1 % høyere enn i 2005
Det ble registrert 3 354 bruktimporterte personbiler i desember 2006, en økning på 1 135 biler i forhold til desember året før.

Lastebiler og busser kraftig ned i desember
Det ble registrert 514 nye lastebiler i desember 2006, en nedgang på 282 biler (-35,4 %) sammenlignet med desember 2005.

Det ble registrert 72 nye busser i desember. Det er 73 færre (- 50,3 %) enn i desember 2005. 

Det var 19 registreringsdager i desember 2006 mot 21 dager i desember 2005.


Kontaktpersoner statistikk, rapporter og markedsanalyser

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 00 706
tg@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Spesialrådgiver
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no

Darko Skaljak

IT-konsulent
Tlf: 404 90 395
ds@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
ml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no

Helena Celius

Customer Satisfaction Manager
Tlf: 980 29 774
hc@ofv.no