Bilsalget i desember og hele 2007

I desember ble det registrert 11 033 nye personbiler. Det er 1 094 flere enn i desember 2005, en økning på 11,0 %. Ikke siden toppåret 1986 er det registrert så mange nye personbiler som i 2007. I 2006 var totaltallet 109 164, så resultatet for 2007 var hele 20 031 biler høyere (+ 18,3 %).

Ford Mondeo var mest solgte personbil i desember, og var 10. mest solgte året under ett.

Ikke siden toppåret 1986 er det registrert så mange nye personbiler som i 2007. Med totalt 129 195 nye personbiler ble fjoråret et meget godt år for bilbransjen. I 2006 var totaltallet 109 164, så resultatet for 2007 var hele 20 031 biler høyere (+ 18,3 %). Vi må 10 år tilbake i tid for å finne et antall i nærheten av 2007-resultatet. I 1997 ble det registrert 127 733 nye personbiler i Norge. Sammenligner vi med gjennomsnittet for de siste 10 årene er fjorårets resultat 23,0 % høyere.

9 222 nye personbiler i desember 2007
I desember ble det registrert 9 222 nye personbiler, og selv om det er en nedgang på 1 811 biler (- 16,4 %) sammenlignet med desember 2006, var desember 2007 likevel en god registreringsmåned. Årets registeringstall ligger 15,0 % høyere enn gjennomsnittet for desember måned de 10 foregående årene (8 020 personbiler). Antall bruktimporterte personbiler ble 33 356. Nesten tangering av rekorden fra 2002. Totalt i 2007 ble det registrert 33 356 bruktimporterte personbiler. Det var nesten like mange som i toppåret 2002 da bruktimporten endte på 33 502 personbiler. I 2006 var antallet 32 990. Det ble førstegangsregistrert 2 097 bruktimporterte personbiler i desember 2007, noe som var 1 257 færre (- 37,5 %) enn i desember 2006.

Næringsandelen endte på 33,8 % i 2007
Næringslivets andel av nye personbiler pleier å være høyere i desember enn i de øvrige månedene. Det var den også i desember 2007, med en næringsandel på 40,4 %. I desember 2006 var næringsandelen 53,4 %. Akkumulert for hele året ble næringsandelen 33,8 %. I 2006 var andelen 39,1 %.

Dieselandelen ble 74,3 % i 2007
Den akkumulerte andelen dieseldrevne nye personbiler ble 74,3 % i 2007. Det er en markant økning fra 2006 da dieselandelen var 48,3 %. I desember 2007 ble dieselandelen 76,4 %. I samme måned i 2006 var dieselandelen 41,1 %.

Færre personbiler med firehjulstrekk i 2007 enn i 2006
I desember ble det registrert 2 665 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 28,9 %. Det er vesentlig lavere enn i desember 2006, da 4WD-andelen var ekstraordinært høy med hele 62,6 %. Men det er likevel den nest høyeste månedsandelen for desember noensinne. I 2007 hadde 22,5 % av alle nyregistrerte personbiler drift på alle fire hjul. Det er det nest høyeste andelen som noen gang er registrert. Bare i det spesielle året 2006 ble det registrert flere nye personbiler med firehjulsdrift ( 30,6 %).

Gjennomsnittlig CO2-nivå endte på 159 g/km. Ned 18 g/km på ett år
For hele 2007 ble det gjennomsnittlige CO2-utslippet for nye personbiler 159 g/km. Det er en klar nedgang fra året før da gjennomsnittet endte på 177 g/km. Dieselbilenes gjennomsnitt ble 158 g/km, ned fra 173 g/km i 2006. Bensinbilene endte med et gjennomsnitt på 161 g/km, ned fra 181 g/km i 2006. I desember hadde de nye dieseldrevne personbilene et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 164 g/km, det høyeste gjennomsnittsnivået for samtlige måneder i 2007. Med et gjennomsnittlig utslipp på 162 g/km CO2 i desember 2007 hadde de nye bensindrevne personbilene for første gang et gjennomsnittlig utslippsnivå lavere enn for dieselbilene.

5 521 varebiler i desember
Det ble registrert hele 5 521 nye varebiler i desember 2007. Det er riktignok 650 færre (- 10,5 %) enn i desember 2006, men likevel et meget høyt tall. 401 nye lastebiler og hele 305 nye busser ble registrert i desember 2007. I desember ble det registrert 401 nye lastebiler. Det var en nedgang på 113 lastebiler (- 22,0 %) sammenlignet med samme måned i 2006. Akkumulert antall nye lastebiler for 2007 endte på 6 261. Det var 471 flere enn i 2006. Det ble registrert 305 nye busser i desember 2007. Det var en økning på hele 323,6 % (+ 233 busser) i forhold til desember 2006. Det totale antallet busser ble 1 138 i 2007. Det er 295 flere enn i 2006.

Det var like mange registreringsdager i desember 2007 som i desember 2006, totalt 19 dager.


Kontaktpersoner statistikk, rapporter og markedsanalyser

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 00 706
tg@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Spesialrådgiver
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no

Darko Skaljak

IT-konsulent
Tlf: 404 90 395
ds@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
ml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no

Helena Celius

Customer Satisfaction Manager
Tlf: 980 29 774
hc@ofv.no