Bilsalget i desember og hele 2008

På tross av sviktende salg de siste månedene av 2008, endte de nye personbilene over hundre og ti tusen. Tallene bærer forøvrig preg av at dieselandel og CO2-utslippet har stabilisert seg. Varebilsalget viste nedgang, mens både lastebiler og busser hadde en økning (07.01.2009).

Toyota Avensis var mest solgte personbil i desember 2008.

110 617 nye personbiler i 2008. Ned 14,4 % fra toppåret 2007
På tross av merkbart lavere registreringstakt de siste månedene av 2008, ble året likevel et normalt godt registreringsår. Med totalt 110 617 nye personbiler ble 2008 det sjette beste registeringsåret siden 1992. Sammenligner vi 2008 med gjennomsnittet for de siste 10 årene er 2008-tallet 6,0 % høyere, men sett i forhold til toppåret 2007 ble det registrert 18 578 færre nye personbiler i fjor (-14,4 %). I desember 2008 ble det registrert 7 819 nye personbiler, en nedgang på 1 403 biler (-15,2 %) sammenlignet med samme måned året før. Likevel var desembertallet for 2008 omtrent på linje med snittet for de 10 foregående desembermånedene (7 924 personbiler).

Antall bruktimporterte personbiler ble 27 218. Ned 6 138 biler fra 2007
Totalt i 2008 ble det registrert 27 218 bruktimporterte personbiler. Det var 18,4 % færre enn i 2007, da bruktimporten endte på 33 356 personbiler. Det ble førstegangsregistrert 1 061 bruktimporterte personbiler i desember 2008, noe som var 1 036 færre (- 49,4 %) enn i desember 2007.

Næringsandelen endte på 37,0 % i 2008
Akkumulert for hele 2008 ble næringsandelen 37,0 %. I 2007 var andelen 33,8 %. Næringslivets andel av nye personbiler pleier å være høyere i desember enn i de øvrige månedene. Det var den også i desember 2008, med 41,6 %. I desember 2007 var næringsandelen 40,4 %.

Dieselandelen ble 72,4 % i 2008
Dieselandelen holdt seg på et meget høyt nivå også i 2008. Andelen dieseldrevne nye personbiler ble 72,4 % i fjor, ned fra 74,3 % i 2007. Til sammenligning var andelen i 2006 "bare" 48,3 %. I desember 2008 var dieselandelen 75,0 %. I samme måned i 2007 var dieselandelen 76,4 %.

Hver fjerde nye personbil hadde firehjulstrekk i 2008
I 2008 hadde 25,0 % av alle nyregistrerte personbiler drift på alle fire hjul. Det er det nest høyeste andelen som noen gang er registrert. Bare i det spesielle året 2006 ble det registrert flere nye personbiler med firehjulsdrift (30,6 %). I 2007 var 4WD-andelen 22,5 % I desember 2008 ble det registrert 2 790 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på hele 35,7 %. Det er vesentlig høyere enn i desember 2007, da 4WD-andelen var 28,9 %.

9 862 null- og lavutslippsbiler i 2008. Opp 32,6 % fra 2007
I 2008 ble det registrert 9 862 nye personbiler med et gjennomsnittlig CO2-utslipp mellom 0 og 120 g/km. Det er 2 427 flere enn i 2007, (+ 32,6 %). Av disse var det 3 097 bensindrevne biler, 6588 med dieselmotor og 177 eldrevne personbiler.

464 nye elbiler i 2008
 I fjor ble det registrert 464 nye elbiler i Norge, en økning på 108,1 % sammenlignet med 2007. Av disse ble 177 teknisk sett registrert som personbiler og 287 registrert som tung MC (motorsykler). Gjennomsnittlig CO2-nivå endte på 158 g/km. For hele 2008 ble det gjennomsnittlige CO2-utslippet for nye personbiler 158 g/km. Det er ett gram mindre pr km enn det var i 2007. Dieselbilenes gjennomsnitt ble 159 g/km, opp fra 158 g/km i 2007. Bensinbilene endte også på 159 g/km, ned fra 161 g/km i 2007. Ser vi alle måneder i 2008 under ett, var gjennomsnittsutslippet av CO2 høyest i desember for både diesel- og bensindrevne personbiler. De nye dieselbilene hadde et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 165 g/km og bensinbilene 166 g/km CO2.

34 870 nye varebiler i 2008. 
2007 var et ekstraordinært godt registreringsår for nye varebiler. Det totale antallet varebiler i 2008 var mer i tråd med foregående års registreringstall. I desember 2008 ble det registrert 2 631 nye varebiler, 2 890 færre (- 52,3 %) enn i desember 2007. 204 g/km CO2 i snitt fra nye varebiler i 2008. Ned 2 g/km fra 2007 De førstegangsregistrerte varebilene hadde i fjor et gjennomsnittlig CO2-nivå på 204 g/km. Det er en nedgang på 2 g/km CO2 fra 2007. I desember 2008 var gjennomsnittsutslippet fra de nye varebilene 210 g/km CO2, i samme måned i 2007 var gjennomsnittsutslippet 220 g/km CO2.

6 528 nye lastebiler (+4,3 %) og 1 232 nye busser ble registrert i 2008
I 2008 ble det førstegangsregistrert 6 528 nye lastebiler. Det var 267 flere enn i 2007. I desember ble det registrert 344 nye lastebiler. Det var en nedgang på 57 lastebiler (- 14,2 %) sammenlignet med samme måned i 2007. Det totale antallet busser i 2008 ble 1 232, opp 94 busser sammenlignet med 2007. Det ble registrert 81 nye busser i desember 2008. Det var en reduksjon på 73,4 % (- 224 busser) i forhold til desember 2007. 

Det var to flere registreringsdager i desember 2008 enn i desember 2007, totalt 21 dager.


Kontaktpersoner statistikk, rapporter og markedsanalyser

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 00 706
tg@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Spesialrådgiver
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no

Darko Skaljak

IT-konsulent
Tlf: 404 90 395
ds@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
ml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no

Helena Celius

Customer Satisfaction Manager
Tlf: 980 29 774
hc@ofv.no