Bilsalget i desember og hele 2009

En god registreringstakt de siste månedene kunne ikke redde registreringsåret 2009. Det ble registrert 11 942 færre personbiler og 11 366 færre varebiler enn i 2008, en tilbakegang på henholdsvis 10,8 og 32,6.

Volvo hadde en god desembermåned og toppet statistikken med V70.

Det ble registrert 98 675 nye personbiler i 2009
Takket være den merkbart høyere registreringstakten de siste månedene i 2009, ble ikke året så dystert som mange hadde fryktet. 98 675 nye personbiler er likevel 5699 biler færre enn gjennomsnittet for de ti foregående år og en tilbakegang på 10,8 % (11 942 biler) i forhold til 2008. I desember 2009 ble det registrert 10 250 nye personbiler, 2431 flere (+ 31,1 %) enn i desember 2008. og 2142 flere ( + 26,4 %) enn gjennomsnittet for desember de foregående ti år. I løpet av de siste ti årene er det bare 2006 (11 033) og 2004 (12 376) som har høyere registreringstall i desember.

Antall bruktimporterte personbiler ble 25 105
Totalt ble det i 2009 registrert 25 105 bruktimporterte personbiler. Det er 7,8 % færre enn i 2008, da bruktimporten endte på 27 218 personbiler. Det ble førstegangsregistrert 2395 bruktimporterte personbiler i desember 2009, det er 1334 (+ 125,7 %)flere registreringer enn i samme måned i fjor.

Næringsandelen endte på 40,9 % i 2009
Akkumulert for hele 2009 ble næringsandelen 40,9 %. I 2008 var andelen 37,0 %. Vi må helt tilbake til 2001 for å finne en høyere næringsandel, da var den 42,6 %. Næringsandelen i desember var 43,6 %. I desember 2008 var den 41,6 %. Næringsandelen pleier å være høyere i desember enn i de øvrige månedene, men det stemte ikke i 2009, da startet året med 45,6 % næringsandel i januar.

Dieselandelen ble 72,7 % i 2009
Dieselandelen holdt seg på et meget høyt nivå også i 2009. Andelen dieseldrevne nye personbiler ble 72,4 % i fjor, opp fra 72,4 % i 2008. Til sammenligning var dieselandelen i 2006 "bare" 48,3 %. I desember 2009 var dieselandelen den høyeste vi noen gang har notert, hele 81,4 % av de nyregistrerte personbilene i desember (8341 biler) hadde dieselmotor. I samme måned i 2008 var dieselandelen 75,0 %, mens den i desember 2007 var 76,4 %.

Firehjulsdrift økte i popularitet i 2009
I 2009 hadde 26,5 % av alle nyregistrerte personbiler drift på alle fire hjul. Det er det nest høyeste andelen som noen gang er registrert. Bare i det spesielle året 2006 ble det registrert flere nye personbiler med firehjulsdrift (30,6 %). I 2008 var 4WD-andelen 25,0 %, mens den i 2007 var 22,5 %. I desember 2009 ble det registrert 4256 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på hele 41,5 %. Det er vesentlig høyere enn i desember 2008, da 4WD-andelen var 35,7 % (2790 biler).

Gjennomsnittlig CO2-nivå ble 151 g/km
For hele 2009 ble det gjennomsnittlige CO2-utslippet for nye personbiler 151 g/km. Det er 7 gram mindre per km enn det var i 2008. Dieselbilenes gjennomsnitt ble 152 g/km, ned fra 159 g/km i 2008. Bensinbilene endte på 147 g/km, ned fra 159 g/km i 2008. I desember hadde de registrerte dieselbilene et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 159 g/km og bensinbilene 153 g/km CO2, mens gjennomsnittet for alle personbilene var 158 g/km.

pm1_golf_1.jpgCO2-utslippet fra bilparken går ned, blant annet takket være ny teknologi.

23 504 nye varebiler i 2009. Ned 32,6 % sammenlignet med 2008Det ble registrert 23 504 nye varebilder i 2009, dette er 11 366 færre enn i 2008 som heller ikke var noe rekordår for varebilsalget og som lå 23,5 5 under 2007-salget. I desember 2009 ble det registrert 2559 nye varebiler, 72 færre (- 2,7 %) enn i desember 2008. 

4098 nye lastebiler og 1160 nye busser ble registrert i 2009
I 2009 ble det førstegangsregistrert 4098 nye lastebiler. Det var 2430 færre (- 37,2 %) enn i 2008. I desember ble det registrert 197 nye lastebiler. Det var en nedgang på 147 lastebiler (- 42,7 %) sammenlignet med samme måned året før. Det totale antallet busser i 2009 ble 1160, 72 færre busser (- 5,8 %) enn i 2008. Det ble registrert 95 nye busser i desember 2009. Det er 14 flere (+ 17,3 %), enn i desember 2008. 

Det var 22 registreringsdager i desember 2009, en dag mer enn i desember 2008.


Kontaktpersoner statistikk, rapporter og markedsanalyser

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 00 706
tg@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Spesialrådgiver
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no

Darko Skaljak

IT-konsulent
Tlf: 404 90 395
ds@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
ml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no

Helena Celius

Customer Satisfaction Manager
Tlf: 980 29 774
hc@ofv.no