Bilsalget i februar 2019

I februar ble det registrert 11 106 nye personbiler, 915 flere (+ 9,0 %) enn i februar 2018. Nullutslippsbilene (elbiler og hydrogenbiler) hadde 40,7 % av registreringene i personbilmarkedet. CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i februar var 64 g/km, 16 g/km lavere enn i februar 2018.

I februar ble det registrert 134 Ford Focus med bensinmotor, nok til førsteplass blant personbilene med bensinmotor, men bare 16. plass på totalstatistikken.

Her er hovedtallene for februar 2019:

  Personbiler

Antall februar 2019

Endring i forhold til februar 2018

  Nye

11 106

+ 9,0 %

  Bruktimporterte

1 195

- 14,2 %

  Eierskifter (bruktbilsalg)

35 207- 3,2 %

53,8 prosent næringsandel

Næringsandelen av personbilsalget i februar var 53,8 prosent, det er 3,1 prosentpoeng lavere enn i februar 2018. Næringsandelen av personbilsalget inkluderer også privatleasing.

2736 nye varebiler i februar

  Varebiler/campingbiler

Antall februar 2019

Endring i forhold til februar 2018

  Nye varebiler totalt

2 736

+ 2,4 %

  Nye campingbiler

56- 47,7 %

  Nye varebiler u/campingbiler

2 680+ 4,5 %

CO2-utslipp for nye personbiler  og varebiler klasse 2 i januar

Personbiler

CO2-utslipp februar 2019

Endring i forhold til februar 2018

Alle personbiler

64 g/km

(- 16 g/km)

Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider)

97 g/km

(+ 5 g/km)

Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider)

134 g/km

(+ 6 g/km)

Varebiler klasse 2

155 g/km(- 1 g/km)

Rekordlav bensinandel 

I februar 2019 hadde 16,8 prosent av alle nyregistrerte personbiler bare dieselmotor, i februar 2018 var andelen 20,8 prosent. 18,8 prosent av de nye personbilene registrert i februar hadde bare bensinmotor, mens bensinandelen i 2018 var 23,7 prosent.

23,7 prosent personbiler med hybriddrift i februar

Det ble registrert 2629 nye personbiler med hybriddrift i februar. Det er 825 færre (- 23,9 %) enn i februar 2018. Personbilene med hybriddrift hadde 23,7 prosent markedsandel i februar i år, mens markedsandelen i februar 2018 var 33,9 prosent.

Blant personbilene med hybriddrift var 1416 ladbare hybrider, 834 færre (- 27,5 %) enn i februar 2018.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i februar i år eller i februar i fjor. 

4516 nye nullutslippsbiler i februar

I februar ble det registrert 4516 nye personbiler med nullutslipp. Det er 2316 flere (+ 105,3 %) enn i februar 2018. Nullutslippsbilene hadde 40,7 prosent markedsandel blant personbilene i februar, i februar 2018 var markedsandelen 21,6 prosent. 8 av de nye personbilene med nullutslipp som ble registrerte i februar var hydrogenbil, resten var elbiler.

Det ble bruktimportert 575 personbiler med nullutslipp i februar, det er 298 færre (- 34,1 %) enn i februar 2018.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 5083 personbiler med nullutslipp i februar, i februar 2018 ble det totalt førstegangsregistrert 3071 nullutslipp personbiler. 

132 nye varebiler med nullutslipp

Det ble registrert 132 nye varebiler med nullutslipp i februar, 60 flere (+ 83,3 %) enn i februar 2018.

Det ble bruktimportert 8 nullutslippsvarebiler i februar i år, samme antall som i februar 2018.

Totalt ble det førstegangsregistrert 140 varebiler med nullutslipp i februar, alle var elbiler.

44,7 prosent nye personbiler med firehjulsdrift

I februar ble det registrert 4962 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 44,7 prosent. I samme måned i 2018 var firehjulsdriftandelen 42,9 prosent.

Lastebiler og busser

Det ble registrert 478 nye lastebiler i februar, dette er 18 flere (+3,9 %) enn i februar 2018. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (55 stk. – 39 færre enn i februar 2018), ble det registrert 423 nye lastebiler i februar. I februar 2018 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 366.

Det ble registrert 47 nye busser i februar. Dette er 10 færre (- 17,5 %) enn i februar 2018. 

Mopeder og MC

Det ble førstegangsregistrert 102 nye mopeder i februar, 25 flere (+ 32,5 %) enn i februar 2018.

I februar ble det registrert 95 lette motorsykler, det er 18 flere (+ 23,4 %) enn i februar i fjor.

Det ble registrert 181 nye tunge motorsykler i februar, 26 flere (+ 16,8 %) enn i februar 2018. 

Traktorer, snøskutere og ATV

Det ble registrert 250 nye traktorer i februar, 71 flere (+ 39,7 %) enn i februar 2018.

Det ble registrert 950 snøskutere (beltemotorsykler) i februar, det er 163 flere (+ 20,7 %) enn i samme måned i 2018.

I februar ble det registrert 561 nye ATV, dette er 216 flere (+ 62,6 %) enn i februar 2018.


Det var 20 registreringsdager i februar i år, like mange som i februar 2018.
Alle grunnlagstall er levert av Statens Vegvesen.


Kontaktpersoner statistikk

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 007 06
tg@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Markedssjef
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no
OFV-placeholder

Jannecke Stabell-Ruste

Markedskonsulent
Tlf: 90 87 85 82
js@ofv.no