Innsikt og oversikt for deg som forhandler


Med kunnskap om utviklingen i markedet har du bedre forutsetninger for å skape en lønnsom bedrift. Salgsprosessen blir mer målrettet når du har full oversikt over hva som skjer i kjøretøymarkedet.

Analyser markedet

Hvilke merker og modeller selger hvor mye, hvor og til hvem?

Markedsføring

Planlegg dine aktiviteter ved hjelp av tall og fakta for ditt distrikt

Ettermarkedet

Finn markedspotensialet i ditt distrikt for verkstedstjenester, bilpleie, dekkhotel med mer.

Registreringsstatistikk

Med ukentlig statistikk over registrerte kjøretøy i ditt distrikt, kan du se hva dine konkurrenter gjør og planlegge egne markedstiltak. Det sorteres på nye og bruktimporterte kjøretøy, samt eierskifter. Les på nett, last ned Excel-ark eller importer til eget datasystem.

Mer om Registreringsstatistikken
 • OFV Registreringsstatistikk gir deg den mest detaljerte og komplette statistikken over kjøretøyregistreringer i Norge.

  OFV samler og systematiserer detaljerte data fra hver eneste kjøretøyregistrering: merke, modell, drivstoff osv. Dataene oppdateres ukentlig eller månedlig og presenteres i en intuitiv og ryddig statistikk med en rekke filtreringsmuligheter. Resultatene rangeres etter flest registreringer per merke hittil i år. De fleste av våre  statistikker kan lastes ned i Excel-format. Vi kan også tilby skreddersydde statistikker Kontakt oss for mer informasjon.

  Last ned produktbeskrivelse (PDF)


Søk på registreringsnummer
 • Med OFV Regnummersøk kan du søke på registreringsnummer eller understellsnummer og få opp tekniske spesifikasjoner og annen nyttig informasjon.

  I tillegg til tekniske data kan du se:
  - Pris som ny (person- og varebiler etter 1994 og motorsykler etter 2003)
  - Registreringshistorikk
  - Neste PKK (EU-kontroll)
  - Omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift
  - Segmentreferanse

  Les mer om bruk av OFV Regnummersøk i den enkle brukermanualen her

  I tillegg til OFV Regnummersøk på nett, tilbyr vi webservice og masseoppslag på registreringsnummer. Send oss dine registreringsnumre, så legger vi til for eksempel tekniske data og registreringshistorikk. Ta kontakt med oss for mer informasjon.


Kjøretøybestand

Hvor mange kjøretøy av bestemte merker og modeller finnes det i ditt distrikt, fordelt etter alder? Med denne oversikten kan du beregne behov for ettermarkedstjenester og planlegge aktiviteter for verkstedet ditt.

Vår totale bestand av kjøretøy
 • OFV Kjøretøybestand er en kvartalsvis oversikt over samtlige registrerte kjøretøy i Norge. Du kan se hvor mange enheter det er i hver kjøretøygruppe, hvor gamle de er og hvor mange som eies av kvinner over 50. For eksempel. Med over fem millioner kjøretøy er det ubegrensede søkemuligheter. 

  I tillegg kan det filtreres på merke, modell, drivstoff, segment, region og alder. Om kjøretøyet er registrert i næring eller på privatperson, og eiers kjønn og alder. For årene 1994-97 har vi tall pr 31.12. For 1998 og senere kan du få tall for hvert kvartal.

  Kjøretøyene kan for eksempel deles inn i følgende grupper:
  - Person -og varebiler
  - Kombinertbiler
  - Campingbiler
  - Lastebiler
  - Busser
  - Traktorer
  - Mopeder
  - Lette -og tunge motorsykler
  - ATV
  - Beltemotorsykler (snøscootere)
  - Campingtilhengere
  - Godstilhengere


Kjøretøydata

Med Kjøretøydata kan du som forhandler holde deg løpende orientert om hva som skjer på tilbudssiden for alle nye person-, varebiler og mc. I salgsarbeidet er det alltid nyttig å ha detaljert kunnskap om både egne og konkurrentenes modellvarianter. Her kan du også generere oppdaterte Miljøplakater.

Kjøretøydata person- og varebiler
 • På nettsiden vår finner du den nyeste og mest komplette informasjonen om personbiler, varebiler og motorsykler som tilbys for salg i Norge.

  Her er det et hav av informasjon om dagens modeller og historiske data helt tilbake til 1994. Er du spesielt interessert i et merke eller en modell kan du få varsel ved endringer i for eksempel pris eller utstyr, i tillegg til å sammenligne modeller og bruke vårt filtersøk. Du kan kjøpe tilgang til person- og varebiler, motorsykler eller begge kategoriene. Informasjon kan også lastes ned som pdf eller Excel-filer, eller importeres til eget system. Brukermanualen hjelper deg å finne fram. 

  Vi tilbyr to tilgangsnivåer som er basis og proff:

  OFV Kjøretøydata Basis:
  Tilgang til generelle data, tekniske data, utstyrsdata, mål/vekt og avgiftsnivå i tillegg til bilder.

  OFV Kjøretøydata Proff
  Sammenlign opptil 5 kjøretøy for å se forskjellene, filtrere på de spesifikasjoner du er ute etter (for eksempel kun se elbiler, rekkevidde og pris) og få varsling til din mail på kjøretøy ved endringer (prisendring, utstyrsendring etc). Du kan også eksportere dataene til PDF. 

  Lær mer om Kjøretøydata å se vår enkle brukermanual her


Kjøretøydata lett og tung motorsykkel
 • På nettsiden vår finner du den nyeste og mest komplette informasjonen om motorsykler som tilbys for salg i Norge.

  Her er det et hav av informasjon om dagens modeller og historiske data helt tilbake til 2003. Er du spesielt interessert i et merke eller en modell kan du få varsel ved endringer i for eksempel pris eller utstyr, i tillegg til å sammenligne modeller og bruke vårt filtersøk. Du kan kjøpe tilgang til person- og varebiler, motorsykler eller begge kategoriene. Informasjon kan også lastes ned som pdf eller Excel-filer, eller importeres til eget system. Brukermanualen hjelper deg å finne fram.

   Vi tilbyr to tilgangsnivåer som er basis og proff:

  OFV Kjøretøydata Basis:
  Tilgang til generelle data, tekniske data, utstyrsdata og mål/vekt i tillegg til bilder.

  OFV Kjøretøydata Proff:
  Sammenlign opptil 5 motorsykler for å se forskjellene, filtrere på de spesifikasjoner du er ute etter og få varsling til din mail på motorsykler ved endringer (prisendring, utstyrsendring etc). Du kan også eksportere dataene til PDF.

  Lær mer om produktet ved å se vår enkle brukermanual her


Miljøplakaten
 • Som abonnent på OFV Kjøretøydata kan du enkelt lage korrekt Miljøplakat som oppfyller alle krav. Bare velg modellvariant og trykk på ”Generer pdf”, så får du en fiks ferdig Miljøplakat du kan skrive ut.

  Se Miljøplakaten her.

  Miljøplakaten er et statlig krav til alle som stiller ut nye biler for salg eller leasing. Den skal gi informasjon om drivstofforbruk, utslipp, avgifter for CO2 og NOX samt energiforbruk. Det er også et krav at korrekt Miljøplakat brukes. Egne prislister eller varianter av Miljøplakaten er ikke tillatt.

  Se forskriften her


Importer data til eget system
 • Mange av våre brukere importerer OFV Kjøretøydata inn i egne systemer. Du kan importere data gjennom webservice eller som SFTP-overføring. Ta kontakt med oss for mer informasjon og priser.


Søk på registreringsnummer
 • Med OFV Regnummersøk kan du søke på registreringsnummer eller understellsnummer og få opp tekniske spesifikasjoner og annen nyttig informasjon.

  I tillegg til tekniske data kan du se:
  - Pris som ny (person- og varebiler etter 1994 og motorsykler etter 2003)
  - Registreringshistorikk
  - Neste PKK (EU-kontroll)
  - Omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift
  - Segmentreferanse

  Les mer om bruk av OFV Regnummersøk i den enkle brukermanualen her

  I tillegg til OFV Regnummersøk på nett, tilbyr vi webservice og masseoppslag på registreringsnummer. Send oss dine registreringsnumre, så legger vi til for eksempel tekniske data og registreringshistorikk. Ta kontakt med oss for mer informasjon.


Analyse og spesialstatistikker

Fra OFV Analyse kan du bestille spesialstatistikker og analysetjenester basert på nye og historiske data fra vår kjøretøyinformasjon.

Analyse
 • Våre analyser baseres på våre data om ulike kjøretøy, og ved hjelp av simuleringsverktøy kan vi for eksempel beregne konsekvenser av endringer i bilavgiftene eller gjøre trendanalyser av bilparkens utvikling. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om alle mulighetene ved å fylle ut kontaktinformasjon i "Bestill data" knappen. 


Spesialstatistikker
 • Vi skreddersyr statistikker og uttrekk fra våre databaser som er spesialtilpasset ditt behov. Trenger du tall på en bestemt modells salgsandel innen segmentet luksusbiler? Eller prosentvis andel av modell eller variant innenfor et gitt merke? Vi skreddersyr statistikker og uttrekk fra våre databaser som til ditt behov.


Publikasjoner

OFV publiserer jevnlig rapporter om kjøretøy, veier og samferdsel i Norge. Rapportene gir deg både statistikk og analyser.

OFV Bilpriser
 • OFV Bilpriser er Norges offisielle prisliste for nye person- og varebiler. Den brukes av skattemyndighetene for å beregne beskatning av formue og firmabil. Utgis som pdf, 10 ganger per år. 

  Prislisten inneholder utsalgspriser og en rekke tekniske spesifikasjoner. Alle priser inkluderer vrakpant og merverdiavgift, men ikke frakt- og klargjøringskostnader.Du kan abonnere på OFV Bilpriser månedlig eller kvartalsvis.

  Som alternativ til OFV Bilpriser kan man abonnere på OFV Kjøretøydata nettportal som oppdateres daglig og har mer informasjon om hvert kjøretøy.OFV Kostnader ved bilhold
 • OFVs "Kostnader ved bilhold. Eksempler på beregning" er en årlig rapport som gir deg en god oversikt over de totale kostnadene ved bilhold for ulike prisgrupper og kjørelengder. Heftet har også tabeller der du kan føre inn dine egne reelle kostnader.

  Tabeller viser eksempler på kostnadene for personbiler i ulike prisgrupper og 4 forskjellige kjørelengder. Det finnes også tabeller der den enkelte bileier kan føre inn sine egne reelle kostnader og regne ut de faktiske kostnader for sin egen bil.