Uunnværlig informasjon for deg som importør


Få oversikt over førstegangsregistreringer, eierskifter og bestand. Avdekk tendenser i markedet og se utviklingen i kjøretøyparken, for eksempel innen drivlinjer, segment og karosseri?

Analyser markedet

Hvilke merker og modeller selger hvor mye, hvor og til hvem?

Salgsoverblikk

Hvordan er salget fordelt på de ulike forhandlerne - innen de ulike tidslinjene?

Markedsføring

Bedre grunnlag for planlegging av markedsaktiviteter

Registreringsstatistikk

Med ukentlig statistikk over registrerte kjøretøy kan du ”overvåke” ditt marked og planlegge egne markedstiltak. Det sorteres på nye og bruktimporterte kjøretøy, samt eierskifter, gjerne fordelt etter dine egne distriktsinndelinger. Les på nett, last ned Excel-ark eller importer til eget datasystem.

Mer om Registreringsstatistikken
 • OFV Registreringsstatistikk gir deg den mest detaljerte og komplette statistikken over kjøretøyregistreringer i Norge.

  OFV samler og systematiserer detaljerte data fra hver eneste kjøretøyregistrering: merke, modell, drivstoff osv. Dataene oppdateres ukentlig eller månedlig og presenteres i en intuitiv og ryddig statistikk med en rekke filtreringsmuligheter. Resultatene rangeres etter flest registreringer per merke hittil i år. De fleste av våre  statistikker kan lastes ned i Excel-format. Vi kan også tilby skreddersydde statistikker Kontakt oss for mer informasjon.

  Last ned produktbeskrivelse (PDF)


Kjøretøygrupper
 • Vi kan levere statistikker på førstegangsregistreringer, eierskifter og bruktimport på alle registreringspliktige kjøretøy. Avhengig av kjøretøygruppe registreres merke, modell, karosseri, type drivstoff, antall drivhjul, registreringssted, dato og andre relevante informasjoner. Om eier er mann, kvinne eller en bedrift/organisasjon registreres også.

  Du kan velge for eksempel blant disse kjøretøygruppene:
  - Personbiler
  - Varebiler 
  - Campingbiler
  - Lastebiler
  - Busser
  - Traktorer
  - Mopeder
  - Lette- og tunge motorsykler
  - ATV
  - Beltemotorsykler (snøscootere)
  - Campingtilhengere
  - Godstilhengere


Segmenter
 • I kategoriene personbiler, varebiler, mopeder og motorsykler kan du også filtrere på ulike segmenter. Se enkeltmodeller i prosent av sitt segment eller hvert segment i prosent av totalen.

  Dette er segmentinndelingen for personbiler:
  •Minibiler • Småbiler • Kompakte biler • Mellomstore biler • Store biler • Luksusbiler • Sportsbiler • Flerbruksbiler • Terrengbiler

  Dette er segmentinndelingen for varebiler:
  •Småvarebiler • Mellomstore kassevogner/pick-up• Store kassevogner/pick-up • Stasjonsvogner • Terrengbiler • Flerbruksbiler • Campingbiler • Andre

  Mopeder og motorsykler er inndelt i disse segmentene:
  Scooter • Offroad sport • Offroad adventure • Basic • Custom • Touring • Sportstouring • Super sport • Trehjuling


Skreddersøm
 • Ulike bransjer og brukere har ulike behov.  Derfor tilbyr vi spesialtilpassede statistikker i Excel-format. Vi kan for eksempel levere informasjon om alder og kjønn på kjøper, traktorstatistikk, hengerstatistikk og utvikling i elbil-andel.  

  Ta kontakt, så foreslår vi en løsning for dine behov.


Periodisering
 • I vår basisversjon oppdateres statistikken hver måned. Registrerte kjøretøy vises i tall og prosent av sitt segment. I tillegg vises tilsvarende informasjon for samme periode av fjoråret samt endring i prosent. Oppdatering hver uke eller lenger tidslinjer (Excel-format) kan også leveres. 


Søk på registreringsnummer
 • Med OFV Regnummersøk kan du søke på registreringsnummer eller understellsnummer og få opp tekniske spesifikasjoner og annen nyttig informasjon.

  I tillegg til tekniske data kan du se:

  • Pris som ny (person- og varebiler etter 1994 og motorsykler etter 2003)
  • Registreringshistorikk
  • Neste PKK (EU-kontroll)
  • Omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift
  • Segmentreferanse

  Les mer om bruk av OFV Regnummersøk i den enkle brukermanualen her

  I tillegg til OFV Regnummersøk på nett, tilbyr vi webservice og masseoppslag på registreringsnummer. Send oss dine registreringsnumre, så legger vi til for eksempel tekniske data og registreringshistorikk. Ta kontakt med oss for mer informasjon.


Kjøretøybestand

Hvor mange kjøretøy av et merke og modell finnes det i et bestemt distrikt, fordelt etter alder? Med denne oversikten kan du som importør beregne behov og planlegge aktiviteter på ettermarkedet.

Vår totale bestand av kjøretøy
 • OFV Kjøretøybestand er en kvartalsvis oversikt over samtlige registrerte kjøretøy i Norge. Du kan se hvor mange enheter det er i hver kjøretøygruppe, hvor gamle de er og hvor mange som eies av kvinner over 50. For eksempel. Med over fem millioner kjøretøy er det ubegrensede søkemuligheter. 

  I tillegg kan det filtreres på merke, modell, drivstoff, segment, region og alder. Om kjøretøyet er registrert i næring eller på privatperson, og eiers kjønn og alder. For årene 1994-97 har vi tall pr 31.12. For 1998 og senere kan du få tall for hvert kvartal.

  Kjøretøyene kan for eksempel deles inn i følgende grupper:
  - Person -og varebiler
  - Kombinertbiler
  - Campingbiler
  - Lastebiler
  - Busser
  - Traktorer
  - Mopeder
  - Lette -og tunge motorsykler
  - ATV
  - Beltemotorsykler (snøscootere)
  - Campingtilhengere
  - Godstilhengere


Analyse og spesialstatistikker

Hvilke modeller er mest solgt i dine distrikter, fordelt på kjøpers kjønn og alder? Med våre skreddersydde statistikker får du full oversikt over de lokale markedene. Du kan bestille detaljerte statistikker på for eks motorstørrelse, motoreffekt, karosseri, gir, drivstoff, kjøpers kjønn og alder.

Analyse
 • Våre analyser baseres på våre data om ulike kjøretøy, og ved hjelp av simuleringsverktøy kan vi for eksempel beregne konsekvenser av endringer i bilavgiftene eller gjøre trendanalyser av bilparkens utvikling. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om alle mulighetene ved å fylle ut kontaktinformasjon i "Bestill data" knappen. 


Spesialstatistikker
 • Vi skreddersyr statistikker og uttrekk fra våre databaser som er spesialtilpasset ditt behov. Trenger du tall på en bestemt modells salgsandel innen segmentet luksusbiler? Eller prosentvis andel av modell eller variant innenfor et gitt merke? Vi skreddersyr statistikker og uttrekk fra våre databaser som til ditt behov.


Kjøretøydata

For en importør er det alltid interessant å sammenligne egne modellvarianter med konkurrentenes. Med Kjøretøydata kan du holde deg løpende orientert om hva som skjer på tilbudssiden for alle nye personbiler, varebiler og motorsykler.

Kjøretøydata person- og varebiler
 • På nettsiden vår finner du den nyeste og mest komplette informasjonen om personbiler, varebiler og motorsykler som tilbys for salg i Norge.

  Her er det et hav av informasjon om dagens modeller og historiske data helt tilbake til 1994. Er du spesielt interessert i et merke eller en modell kan du få varsel ved endringer i for eksempel pris eller utstyr, i tillegg til å sammenligne modeller og bruke vårt filtersøk. Du kan kjøpe tilgang til person- og varebiler, motorsykler eller begge kategoriene. Informasjon kan også lastes ned som pdf eller Excel-filer, eller importeres til eget system. Brukermanualen hjelper deg å finne fram. 

  Vi tilbyr to tilgangsnivåer som er basis og proff:

  OFV Kjøretøydata Basis:
  Tilgang til generelle data, tekniske data, utstyrsdata, mål/vekt og avgiftsnivå i tillegg til bilder.

  OFV Kjøretøydata Proff
  Sammenlign opptil 5 kjøretøy for å se forskjellene, filtrere på de spesifikasjoner du er ute etter (for eksempel kun se elbiler, rekkevidde og pris) og få varsling til din mail på kjøretøy ved endringer (prisendring, utstyrsendring etc). Du kan også eksportere dataene til PDF. 

  Lær mer om Kjøretøydata å se vår enkle brukermanual her


Kjøretøydata lett og tung motorsykkel
 • På nettsiden vår finner du den nyeste og mest komplette informasjonen om motorsykler som tilbys for salg i Norge.

  Her er det et hav av informasjon om dagens modeller og historiske data helt tilbake til 2003. Er du spesielt interessert i et merke eller en modell kan du få varsel ved endringer i for eksempel pris eller utstyr, i tillegg til å sammenligne modeller og bruke vårt filtersøk. Du kan kjøpe tilgang til person- og varebiler, motorsykler eller begge kategoriene. Informasjon kan også lastes ned som pdf eller Excel-filer, eller importeres til eget system. Brukermanualen hjelper deg å finne fram.

   Vi tilbyr to tilgangsnivåer som er basis og proff:

  OFV Kjøretøydata Basis:
  Tilgang til generelle data, tekniske data, utstyrsdata, mål/vekt og avgiftsnivå i tillegg til bilder.

  OFV Kjøretøydata Proff:
  Sammenlign opptil 5 motorsykler for å se forskjellene, filtrere på de spesifikasjoner du er ute etter og få varsling til din mail på motorsykler ved endringer (prisendring, utstyrsendring etc). Du kan også eksportere dataene til PDF.

  Lær mer om produktet ved å se vår enkle brukermanual her


Importer data til eget system
 • Mange av våre brukere importerer OFV Kjøretøydata inn i egne systemer. Du kan importere data gjennom webservice eller som SFTP-overføring. Ta kontakt med oss for mer informasjon og priser.


Søk på registreringsnummer
 • Med OFV Regnummersøk kan du søke på registreringsnummer eller understellsnummer og få opp tekniske spesifikasjoner og annen nyttig informasjon.

  I tillegg til tekniske data kan du se:

  • Pris som ny (person- og varebiler etter 1994 og motorsykler etter 2003)
  • Registreringshistorikk
  • Neste PKK (EU-kontroll)
  • Omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift
  • Segmentreferanse

  Les mer om bruk av OFV Regnummersøk i den enkle brukermanualen her

  I tillegg til OFV Regnummersøk på nett, tilbyr vi webservice og masseoppslag på registreringsnummer. Send oss dine registreringsnumre, så legger vi til for eksempel tekniske data og registreringshistorikk. Ta kontakt med oss for mer informasjon.


Publikasjoner

OFV publiserer jevnlig rapporter om kjøretøy, veier og samferdsel i Norge. Rapportene gir deg både statistikk og analyser.

OFV Bilpriser
 • OFV Bilpriser er Norges offisielle prisliste for nye person- og varebiler. Den brukes av skattemyndighetene for å beregne beskatning av formue og firmabil. Utgis som pdf, 12 ganger per år. 

  Prislisten inneholder utsalgspriser og en rekke tekniske spesifikasjoner. Alle priser inkluderer vrakpant og merverdiavgift, men ikke frakt- og klargjøringskostnader.Du kan abonnere på OFV Bilpriser månedlig eller kvartalsvis.

  Som alternativ til OFV Bilpriser kan man abonnere på OFV Kjøretøydata nettportal som oppdateres daglig og har mer informasjon om hvert kjøretøy.OFV Bilholdskostnader
 • OFV Bilholdskostnader er en årlig rapport som gir deg en god oversikt over de totale kostnadene ved bilhold for ulike prisgrupper og kjørelengder. Heftet har også tabeller der du kan føre inn dine egne reelle kostnader.

  Tabeller viser eksempler på kostnadene for personbiler i ulike prisgrupper og 4 forskjellige kjørelengder. Det finnes også tabeller der den enkelte bileier kan føre inn sine egne reelle kostnader og regne ut de faktiske kostnader for sin egen bil.