CO2-utslippet fra 2000 - 2023: Kraftig ned for nye personbiler

Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler har hatt en betydelig nedgang i perioden 2000 – 2023. Alle førstegangsregistreringer for nye personbiler, inkludert alle drivlinjene sett under ett, viser at gjennomsnittlig CO2-utslipp har blitt redusert fra 186 g/km i 2000 til 14 g/km i 2023 (pr. april).

WLTP - ny målemetode

Fra 2020 ble den gamle beregningsmetoden for CO2-utslipp, NEDC (New European Driving Cycle) fra 1992, erstattet av den nye WLTP (Worldwide Harmoniced Light Vehicles Test Procedure). I 2020 ble i praksis både ny og gammel beregningsmetode benyttet ved avgiftsberegning (overgang). WLTP er ment å være nærmere de faktiske CO2-utslippene enn NEDC. Derfor har WLTP noe høyere CO2-verdier enn NEDC.

Vektleggingen av CO2-utslippet i avgiftssammenheng har fått et stadig større fokus med økte avgiftssatser de senere årene. For biler med bensin- eller dieselmotor har dette ført til markant høyere engangsavgifter og høyere utsalgspriser.

I Norge fra 2020

Norge har benyttet målemetoden WLTP for personbiler fra og med 1. januar 2020. Det innebærer at tallene fra 2020 og framover, ikke er direkte sammenlignbare med tall fra årene før 2020.

Også for varebiler

Varebiler klasse 2 benyttet NEDC-målemetoden til og med 31. desember 2020, men fra og med 1. januar 2021 er WLTP også benyttet for varebilene.

Trenger du en skreddersydd rapport?

OFV kan beregne gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle enkeltmerker og modeller. Enten det gjelder bilparken i enkeltbedrifter, fylker og kommuner, eller for bruk i andre rapporter. Vi kan skreddersy rapporter, statistikker og uttrekk fra våre databaser for både personbiler og andre kjøretøygrupper, og tilpasse dette til bestillers behov.

Send en e-post til firmapost@ofv.no så tar vi kontakt med deg.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp personbiler 2000-2023

CO2-utslippet

Kan ses i fullskjerm

Kontaktpersoner statistikk, rapporter og markedsanalyser

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 00 706
tg@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Spesialrådgiver
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no

Darko Skaljak

IT-konsulent
Tlf: 404 90 395
ds@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
ml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no

Helena Celius

Customer Satisfaction Manager
Tlf: 980 29 774
hc@ofv.no