Kjøretøybestanden per 1. mars 2020

Httil i år økte antall registrerte kjøretøy i Norge med 15 591 (+ 0,3 %) til 5 638 787 registrerte kjøretøy. Det er nå 9,7 % nullutslippsbiler i personbilbestanden.

I årets to første måneder økte antall personbiler med 8481 biler (+0,3 %). Per 1. mars var det 270 454 nullutslippbiler (med elektrisitet eller hydrogen som energikilde), det tilsvarer 9,7 % av personbilbestanden. 

Antall varebiler klasse 2 økte med 2124 (+0,5 %). Antall varebiler klasse 1 økte med 175 (+1,7 %). Antall bobiler økte med 17.

ATV-bestanden fortsetter å øke, men hadde i de to første månedene i år en mindre økning enn i foregående år og økte med 485 ATV (+0,1%). Bestanden av lette motorsykler økte med 34 (+0,1 %), mens det ble 390 flere (+0,2 %) tunge motorsykler. Bestanden av mopeder gikk i løpet av de to første månedene ned med 0,6 %, det tilsvarer 960 færre mopeder. Antall registrerte beltemotorsykler økte med 1935 (+2,1 %).

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre og gikk tilbake med 1,7 % i årets to første måneder. Bestanden av busser gikk ned med 140 (-0,9 %). 1. mars i år var det 1948 flere (+2,9 %) lastebiler enn ved 31. desember 2019. Antall registrerte traktorer har økt med 42 siden årsskiftet. 

Antall tilhengere, her er smått og stort med, øker stadig og det var per 1. mars 1 485 160 registrerte tilhengere. I løpet av årets to første måneder har bestanden økt med 3351 (+0,2 %). Av disse er det 234 (+0,2 %) nye campingtilhengere (Campingvogner) og 228 (+0,1 %) traktortilhengere.

Totalt økte kjøretøybestanden (Registrerte kjøretøy) med 15 591 (+0,3 %) i årets to første måneder 2020.

Kjøretøybestanden per 1. mars 2020

Kjøretøytype

Bestand per
1.3.2020

Endring
31.12.19 - 1.3.20

Personbiler 2 777 4728 481+ 0,3 %
Varebiler klasse 2464 6832 124+ 0,5 %
Varebiler klasse 110 404175+ 1,7 %
Begravelsebiler (Varebil)597- 9-1,5 %
Bobiler (Varebiler og Lastbiler)51 75617+ 0,0 %
Kombinertbiler14 574- 252- 1,7 %
Busser15 7361 9- 0,9 %
Lastebiler
68 2741 948+ 2,9 %
Mikrobiler3 37986+ 2,6%
Traktorer236 131420,0 %
ATV75 237485+ 0,6 %
 Mopeder149 709- 960- 0,6 %
Lette motorsykler28 24934+ 0,1 %
Tunge motorsykler158 591390+ 0,2 %
Beltemotorsykler93 8651 935+ 2,1 %
Motorredskap4 970- 33- 0,7 %
Campingtilhengere122 256234+ 0,2 %
Tilhengere til traktor153 981228+ 0,1 %
Andre tilhengere1 208 9232 889+ 0,2 %

Totalt

5 638 78715 591

+ 0,3 %

Personbilbestanden fordelt på drivstoff per 1.3.2020

Drivstoff Bestand per
1.3.2020
Andel av
personbilbestanden
Bensin 1 023 853 36,9 %
Bensin hybrid 118 912 4,3 %
Bensin ladbar hybrid 107 540 3,9 %
Totalt alle personbiler m/bensinmotor 1 250 305 45,1 %
Diesel 1 247 846 44,9 %
Diesel hybrid 941 0,0 %
Diesel ladbar hybrid 7 666 0,3 %
Totalt alle pesonbiler m/dieselmotor 1 256 453 45,2 %
Elektrisitet 270 309 9,7 %
Hydrogen 145 0,0 %
Gass 241 0,0 %
Ukjent 19 0,0 %
Totalt 2 777 472 100 %

Kontaktpersoner statistikk, rapporter og markedsanalyser

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 00 706
tg@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Spesialrådgiver
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no

Darko Skaljak

IT-konsulent
Tlf: 404 90 395
ds@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
ml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no

Helena Celius

Customer Satisfaction Manager
Tlf: 980 29 774
hc@ofv.no