Kjøretøybestanden per 30. juni 2019

I første halvår 2019 økte antall registrerte kjøretøy i Norge med 75 042 (+ 1,36 %) til 5 587 541 registrerte kjøretøy.

Antall registrerte busser har økt kraftig i år, og bestanden økte med 801 busser til 16 445 registrerte busser per 30. juni. Foto: Volvo Busser.

I første halvår 2019 økte antall personbiler med 26 098 biler (+ 0,3 %).

Antall varebiler klasse 2 økte med 5134 (+1,14 %), mens antall varebiler klasse 1 økte med 689 (+7,67 %). Økningen i antall bobiler var 4 877 (+9,82 %).

ATV-bestanden fortsetter å øke, og økte med 2979 ATV (+0,08 %) i løpet av første halvår 2019. Bestanden av lette motorsykler økte med 584 (+2,2 %), mens det ble 2351 flere (+1,5 %) tunge motorsykler. Bestanden av mopeder gikk i løpet av første halvår ned med 0,46 %, det tilsvarer 717 færre mopeder. Det var per 30. juni 165 531 registrerte tunge motorsykler. Antall registrerte beltemotorsykler økte med 1636 (+1,83 %).

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre, og gikk tilbake med 6,94 % i første halvår. Bestanden av busser gikk opp med 801  (+ 5,12 %). Per 30. juni 2019 var det 306 flere (+ 0,45 %) lastebiler enn ved årsskiftet 2018/2019. Antall registrerte traktorer har økt med 200 i løpet av første halvår.

Antall tilhengere, inkludert smått og stort, øker stadig og per 30. juni 2019 var det 1 463 776 registrerte tilhengere. I løpet av første halvår har bestanden økt med 18 867 (+ 1,5 %). Av disse er det 1373 (+ 1,15 %) nye campingtilhengere (Campingvogner) og 1178 (+ 0,78 %) traktortilhengere.

Totalt økte kjøretøybestanden (Registrerte kjøretøy) med 75 042 (+ 1,36 %) i første halvår 2019.

Kjøretøybestanden per 30. juni 2019

Kjøretøytype

Bestand per
30.6.2019

Endring
31.12.18 til 30.6.2019

Personbiler2 746 112
+ 26 098
+ 0,96 %
Varebiler klasse 2455 523+ 5 134
+ 1,14 %
Varebiler klasse 19 667
+ 689+ 7,67 %
Begravelsesbiler (Varebiler)
612- 8- 1,29 %
Bobiler (Varebiler og Lastbiler)54 554
+ 4 877
+ 9,82 %
Kombinertbiler15 739
- 1 173
- 6,94 %
Busser16 445
+ 801
+ 5,12 %
Lastebiler
68 913
+ 306
+ 2,3 %
Mikrobiler3 980+ 337
+ 9,25 %
Traktorer235 584+ 200+ 0,08 %
ATV71 179
+ 1 979
+ 4,37 %
 Mopeder154 070
- 717- 0,46 %
Lette motorsykler29 965
+ 3 220
+ 12,04 %
Tunge motorsykler165 531
+ 11 957
+ 7,79 %
Beltemotorsykler90 826
+ 1 636+ 1,83 %
Motorredskap5 065- 161- 3,1 %
Campingtilhengere120 774
+ 1 373
+ 1,15 %
Tilhengere til traktor152 695
+ 1 178
+ 0,78 %
Andre tilhengere1 190 307
+ 16 316
+ 1,39 %

Totalt

5 587 541
+ 75 042

+ 1,36 %


Kontaktpersoner statistikk

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 00 706
tg@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Markedssjef
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
gml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no