Kjøretøybestanden per 30. september 2019

I de ni første månedene i 2019 økte antall registrerte kjøretøy i Norge med 115 730 (+ 2,1 %) til 5 628 229 registrerte kjøretøy.

2017-årgangen er den det er flest registrerte personbiler (166 213) av i den norske bilparken, og i 2017-årgangen er e-Golf den modellvarianten det er flest av (7273).

Antallet registrerte personbiler har økt med 46 266 (+ 1,7 %) i de ni første månedene i år, og per 30. september er det 2 766 280 registrerte personbiler.

Antall varebiler klasse 2 økte med 10 484 (+2,3 %), mens antall varebiler klasse 1 økte med 999 (+11,1 %). Økningen i antall bobiler var 5569 (+11,2 %).

ATV-bestanden fortsetter å øke, og økte med 4542 ATV (+6,7 %) i løpet av de ni første månedene i 2019. Bestanden av lette motorsykler økte med 3716 (+13,9 %), mens det ble 12 903 flere (+1,5 %) tunge motorsykler. Per 30. september 2019 var det registrert 30 461 lette og 166 477 tunge motorsykler. Bestanden av mopeder gikk i løpet av de ni første månedene i 2019 ned med 0,7 %, det tilsvarer 1102 færre mopeder. Antall registrerte beltemotorsykler økte med 1057 (+1,2 %).

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre, og gikk tilbake med 9,1 % i løpet av årets ni første måneder. Bestanden av busser gikk opp med 417  (+2,7 %). Per 30. september 2019 var det 603 flere (+ 0,9 %) lastebiler enn ved årsskiftet 2018/2019. Antall registrerte traktorer har økt med 393 i løpet av de ni første månedene i 2019.

Antall tilhengere, inkludert smått og stort, øker stadig og per 30. september 2019 var det 1 475 916 registrerte tilhengere. I løpet av årets ni første måneder har bestanden økt med 31 007 (+ 2,1 %). Av disse er det 2598 (+ 2,2 %) nye campingtilhengere (Campingvogner) og 1845 (+ 1,2 %) traktortilhengere.

Totalt økte kjøretøybestanden (Registrerte kjøretøy) med 115 730 (+ 2,1 %) i løpet av de ni første månedene i 2019.

Kjøretøybestanden per 30. september 2019

Kjøretøytype

Bestand per
30.9.2019

Endring
31.12.18 til 30.9.2019

Personbiler2 766 280
+ 46 266
+ 1,7 %
Varebiler klasse 2460 873+ 10 484
+ 2,3 %
Varebiler klasse 19 977
+ 999+ 11,1 %
Begravelsesbiler (Varebiler)
605- 15- 2,4 %
Bobiler (Varebiler og Lastbiler)55 246
+ 5 569
+ 11,2 %
Kombinertbiler15 375
- 1 537
- 9,1 %
Busser16 061
+ 417
+ 2,7 %
Lastebiler
68 396
+ 603
+ 0,9 %
Mikrobiler4 228+ 585
+ 16,1 %
Traktorer235 777+ 393+ 0,2 %
ATV72 742
+ 4 542
+ 6,7 %
 Mopeder153 685
- 1 102- 0,7 %
Lette motorsykler30 461
+ 3 716
+ 13,9 %
Tunge motorsykler166 477
+ 12 903
+ 8,4 %
Beltemotorsykler90 247
+ 1 057+ 1,2 %
Motorredskap5 054- 172- 3,3 %
Campingtilhengere121 999
+ 2 598
+ 2,2 %
Tilhengere til traktor153 362
+ 1 845
+ 1,2 %
Andre tilhengere1 200 555
+ 26 564
+ 2,3 %

Totalt

5 628 229
+ 115 730

+ 2,1 %


Kontaktpersoner statistikk

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 007 06
tg@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Markedssjef
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no