Kjøretøybestanden per 31. desember 2019

I 2019 økte antall registrerte kjøretøy i Norge med 110 697 (+ 2,0 %) til 5 623 196 registrerte kjøretøy.

Det er ikke bare elektriske personbiler det blir flere av - nå er det 199 elektriske busser på norske veier.

Antallet registrerte personbiler har økt med 48 977 (+ 1,8 %) i 2019, og per 31. desember er det 2 768 991 registrerte personbiler.

Antall varebiler klasse 2 økte med 12 170 (+ 2,7 %), mens antall varebiler klasse 1 økte med 1251 (+ 13,9 %). Økningen i antall bobiler var 2062 (+ 4,2 %).

ATV-bestanden blir større, og økte med 6552 (+ 9,6 %) i løpet av 2019. Bestanden av lette motorsykler økte med 1470 (+ 5,5 %), mens det ble 4627 flere (+ 3,0 %) tunge motorsykler. Per 31. desember 2019 var det registrert 28 215 lette og 158 201 tunge motorsykler. Bestanden av mopeder gikk i løpet av 2019 ned med 2,7 %, det tilsvarer 4118 færre mopeder. Antall registrerte beltemotorsykler økte med 2740 (+ 3,1 %).

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre, og gikk tilbake med 12,3 % i løpet av 2019. Bestanden av busser gikk opp med 232 (+ 1,5 %). Per 31.desember 2019 var det 148 flere (+ 0,2 %) lastebiler enn ved årsskiftet 2018/2019. Antall registrerte traktorer har økt med 705 (+ 0,3 %) i 2019.

Antall tilhengere, inkludert smått og stort, øker stadig og per 31.desember 2019 var det 1 481 809 registrerte tilhengere. I løpet av 2019 har bestanden økt med 36 900 (+ 2,5 %). Av disse er det 2621(+ 2,2 %) nye campingtilhengere (Campingvogner) og 2236 (+ 1,5 %) traktortilhengere.

Totalt økte kjøretøybestanden (Registrerte kjøretøy) med 110 697 (+ 2,0 %) i løpet av 2019.

Kjøretøybestanden per 31. desember 2019

Kjøretøytype

Bestand per
31.12.2019

Endring
31.12.18 til 31.12.2019

Personbiler2 768 991
+ 48 977
+ 1,8 %
Varebiler klasse 2462 559 + 12 170
+ 2,7 %
Varebiler klasse 110 229
+ 1 251+ 13,9 %
Begravelsesbiler (Varebiler)
606- 14- 2,3 %
Bobiler (Varebiler og Lastbiler)51 739
+ 2 062
+ 4,2 %
Kombinertbiler14 826
- 2 086
- 12,3 %
Busser15 876
+ 232
+ 1,5 %
Lastebiler
66 326
+ 148
+ 0,2 %
Mikrobiler3 293- 350- 9,6 %
Traktorer236 089+ 705+ 0,3 %
ATV74 752
+ 6 552
+ 9,6 %
 Mopeder150 669
- 4 118- 2,7 %
Lette motorsykler28 215
+ 1 470
+ 5,5 %
Tunge motorsykler158 201
+ 4 627
+ 3,0 %
Beltemotorsykler91 930
+ 2 740+ 3,1 %
Motorredskap5 003- 223- 4,3 %
Campingtilhengere122 022
+ 2 621
+ 2,2 %
Tilhengere til traktor153 753
+ 2 236
+ 1,5 %
Andre tilhengere1 206 034
+ 32 043
+ 2,7 %

Totalt

5 623 196
+ 110 697

+ 2,0 %


Kontaktpersoner statistikk

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 00 706
tg@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Markedssjef
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
gml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no