Kjøretøybestanden per 31. desember 2020

I 2020 økte antall registrerte kjøretøy i Norge med 135 835 (+ 2,4 %) til 5 699 511 registrerte kjøretøy.

Antall registrerte ATV økte i 2020 med 8,9 prosent i forhold til året før. Foto: Yamaha

Denne oversikten viser kjøretøybestanden per 31.12.2020. Den viser bare antall kjøretøy som er registrert på denne datoen.

Antallet registrerte personbiler har økt med 57 291 (+ 2,1 %) i 2020, og per 31. desember er det 2 780 197 registrerte personbiler.

Antall varebiler klasse 2 økte med 12 043 (+ 2,6 %), mens antall varebiler klasse 1 økte med 1430 (+ 14,6 %). Antall bobiler gikk fram, og per 31.12. 2020 var det 3771 flere (+ 7,3 %) registrerte bobiler enn på samme tid i 2019.

ATV-bestanden øker fortsatt, og økte med 6562 (+ 8,9 %) i løpet av 2020. Bestanden av lette motorsykler gikk fram med 1994 (+ 7,0 %), mens det ble 7642 flere (+ 4,8 %) registrerte tunge motorsykler. Per 31. desember 2020 var det registrert 30 425 lette og 165 625 tunge motorsykler.

Bestanden av mopeder gikk i løpet av 2020 ned med 0,9 %, det tilsvarer 1419 færre mopeder.

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre, og gikk tilbake med 8,6 % i løpet av 2020. Bestanden av busser gikk ned med 396 (- 2,4 %). Per 31.desember 2020 var det- 740 færre (- 1,1 %) registrerte lastebiler enn ved årsskiftet 2019/2020. Antall registrerte traktorer økte med 2880 (+ 1,3 %) i 2020.

Antall tilhengere, inkludert smått og stort, øker stadig og per 31.desember 2021 var det 1 231 860 registrerte tilhengere. I løpet av 2020 har bestanden økt med 40 238 (+ 3,4 %). Det er 876 (+ 0,7 %) flere campingtilhengere (campingvogner), mens antall traktortilhengere har økt med 3166 (+ 2,1 %).

Totalt økte kjøretøybestanden (Registrerte kjøretøy) med 135 835 (+ 2,4 %) i løpet av 2020.

Kjøretøybestanden per 31. desember 2020

Kjøretøytype

Bestand per

31.12.2020

Endring
31.12.2019 til 31.12.2020

Personbiler2 780 197+ 57 291+ 2,1 %
Varebiler klasse 2472 251+ 12 043+ 2,6 %
Varebiler klasse 111 236+ 1 430+ 14,6 %
Begravelsesbiler (Varebiler)617- 4- 0,6 %
Bobiler (Varebiler og Lastebiler)55 694+ 3 771+ 7,3 %
Bobiler per 30.06.58 2683 357+ 6,1 %
Kombinertbiler14 605- 1 382- 8,6 %
Busser16 283- 396- 2,4 %
Lastebiler69 336- 740-1,1 %
Mikrobiler4 500+ 151+ 3,5 %
Traktorer232 890+ 2 880+ 1,3 %
ATV79 931+ 6 562+ 8,9 %
Mopeder150 781
- 1 419- 0,9 %
Mopeder per 30.06.153 539- 1 941- 1,2 %
Lette motorsykler30 425+ 1 994
+ 7,0 %
Lette motorsykler per 30.06.32 143+ 2 185+ 7,3 %
Tunge motorsykler165 625
+ 7 642
+ 4,8 %
Tung motorsykkel per 30.06.172 940+ 9 126+ 5,6 %

Snøscootere

93 686
+ 1 723+ 1,9 %
Motorredskap

5 239

+ 9+ 0,2 %
Campingtilhengere131 013

+ 876

+ 0,7 %
Tilhengere til traktor153 342
+ 3 166
+ 2,1 %
Andre tilhengere1 231 860
+ 40 238
+ 3,4 %

Totalt

5 699 511
+ 135 835

+ 2,4 %


Kontaktpersoner statistikk, rapporter og markedsanalyser

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 00 706
tg@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Spesialrådgiver
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no

Darko Skaljak

IT-konsulent
Tlf: 404 90 395
ds@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
ml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no

Helena Celius

Customer Satisfaction Manager
Tlf: 980 29 774
hc@ofv.no