Kjøretøybestanden per 31. desember 2021

I 2021 økte antall registrerte kjøretøy i Norge med 140 483 (+ 2,5 %) til 5 839 994 registrerte kjøretøy.

For sesongkjøretøy som for eksempel motorsykler, kan det være riktigst å vurdere bestanden per 30.6., ikke 31.12. Foto: BMW Motorrad

Denne oversikten viser kjøretøybestanden per 31.12.2021 og viser antall registrerte kjøretøy på denne datoen.

Antallet registrerte personbiler har økt med 67 835 (+ 2,4 %) i 2021, og per 31. desember er det 2 848 032 registrerte personbiler.

Antall varebiler klasse 2 økte med 9977 (+ 2,1 %), mens antall varebiler klasse 1 økte med 1656 (+ 14,7 %). Antall bobiler gikk fram, og per 31.12. 2021 var det 2596 flere (+ 4,7 %) registrerte bobiler enn på samme tid i 2020.

ATV-bestanden øker fortsatt, og økte med 6638 (+ 8,3 %) i løpet av 2021. Bestanden av lette motorsykler gikk fram med 1459 (+ 4,8 %), mens det ble 6422 flere (+ 3,9 %) registrerte tunge motorsykler. Per 31. desember 2021 var det registrert 31 884 lette og 172 047 tunge motorsykler.

Bestanden av mopeder gikk i løpet av 2021 ned med 1,6 %, det tilsvarer 2477 færre mopeder.

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre, og gikk tilbake med - 9,3 % i løpet av 2021. Bestanden av busser gikk ned med 601 (- 3,7 %). Per 31.desember 2021 var det 827 færre (- 1,2 %) lastebiler enn ved årsskiftet 2020/2021. Antall registrerte traktorer har økt med 3179 (+ 1,4 %) i 2021.

Antall tilhengere, inkludert smått og stort, øker stadig og per 31.desember 2021 var det 1 270 085 registrerte tilhengere. I løpet av 2021 har bestanden økt med 38 225 (+ 3,1 %). Det er 1565 flere (+ 1,2 %) campingtilhengere (campingvogner), mens antall traktortilhengere har økt med 3109 (+ 2,0 %).

Totalt økte kjøretøybestanden (Registrerte kjøretøy) med 140 483 (+ 2,5 %) i løpet av 2021.

Kjøretøybestanden per 31. desember 2021

Kjøretøytype

Bestand per

31.12.2021

Endring
31.12.2020 til 31.12.2021

Personbiler2 848 032+ 67 835+ 2,4 %
Varebiler klasse 2482 228+ 9 977+ 2,1 %
Varebiler klasse 112 892+ 1 656+ 14,7 %
Begravelsesbiler (Varebiler)623+ 6+ 1,0 %
Bobiler (Varebiler og Lastebiler)58 290+ 2 596+ 4,7 %
Bobiler per 30.06.61 8733 605+ 6,2 %
Kombinertbiler13 240- 1 365- 9,3 %
Busser15 682- 601- 3,7 %
Lastebiler68 509- 827-1,2 %
Mikrobiler4 934+ 434+ 9,6 %
Traktorer236 069+ 3 179+ 1,4 %
ATV86 569+ 6 638+ 8,3 %
Mopeder148 304
- 2 477- 8,3 %
Mopeder per 30.06.151 717- 1 822- 1,2 %
Lette motorsykler31 884+ 1 459
+ 4,8 %
Lette motorsykler per 30.06.34 395+ 2 252+ 7,0 %
Tunge motorsykler172 047
+ 6 422
+ 3,9 %
Tung motorsykkel per 30.06.181 659+ 8 719+ 5,0 %

Snøscootere

96 372
+2 686+ 2,9 %
Motorredskap5 205- 34- 0,6 %
Campingtilhengere132 578

+ 1 565

+ 1,2 %
Tilhengere til traktor156 451
+ 3 109
+ 2,0 %
Andre tilhengere1 270 085
+ 38 225
+ 3,1 %

Totalt

5 839 994
+ 140 483

+ 2,5 %


Kontaktpersoner statistikk, rapporter og markedsanalyser

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 00 706
tg@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Spesialrådgiver
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no

Darko Skaljak

IT-konsulent
Tlf: 404 90 395
ds@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
ml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no

Helena Celius

Customer Satisfaction Manager
Tlf: 980 29 774
hc@ofv.no